Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Lê Văn Sơn, Mã số thuế: 8602927205, được thành lập ngày 22/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trung, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Sơn

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LƯ THỊ MỸ HIỆP

Mã số thuế: 1801418552

LƯ THỊ MINH CHÂU

Mã số thuế: 2100433970

LƯ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0311436529

LƯ THỊ HUỆ

Mã số thuế: 8267337288

LƯ THỊ HOÀNG DIỄM

Mã số thuế: 0312194294

LƯ THỊ CẨM THU

Mã số thuế: 0300782453

LƯ THÙY TRANG

Mã số thuế: 0311960309

LƯ THIỆU VINH

Mã số thuế: 8499924857

LƯ NHẬT HUY

Mã số thuế: 8090852970

LƯ NGỌC RONG

Mã số thuế: 3603735553

LƯ NGỌC LAN

Mã số thuế: 0310960708

LƯ NGUYỆT THƯỜNG

Mã số thuế: 8162017636

LƯ MỘNG ĐÀO

Mã số thuế: 0309879749

LƯ MÀNH

Mã số thuế: 8155057123

LƯ MINH TUẤN

Mã số thuế: 0312924141

LƯ KIỀU NHI

Mã số thuế: 8332414312

LƯ KIM HOÀN

Mã số thuế: 0310446203

LƯ HỒNG THẢO

Mã số thuế: 1801373943

LƯ HỒNG HIỆP

Mã số thuế: 0316888078

LƯ HOÀNH HÁN

Mã số thuế: 0300468769

LƯ HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0316866557

LƯ HOÀI SƠN

Mã số thuế: 0310225395

LƯ DŨ

Mã số thuế: 8398059429

LƯ DIỆU THỦY

Mã số thuế: 6300156087

LƯ CẨM VINH

Mã số thuế: 0310138431

LƯ CẨM OANH

Mã số thuế: 1801295780

LƯ CHÍ QUANG

Mã số thuế: 0316288105

LƯ CHÍ NGHĨA

Mã số thuế: 0312030641

LƯ CHÍ HUY

Mã số thuế: 0310172986

LƯ BÍCH HỔ

Mã số thuế: 0310964082

LŨ ĐOÀN 239 - BINH CHỦNG CÔNG BINH

Mã số thuế: 0108744068

LĨNH GỌN

Mã số thuế: 0104576084

LĂNG ĐƯ�C THA�NH

Mã số thuế: 8069003999-001

LĂNG VĂN BA

Mã số thuế: 8328775387

LĂNG VIẾT ĐÔ

Mã số thuế: 4900677786

LĂNG TỐ SƯƠNG

Mã số thuế: 0102119646

LĂNG TIẾN VINH

Mã số thuế: 4900880065

LĂNG THỊ THÚY CHUYỀN

Mã số thuế: 4900759774

LĂNG THỊ NGỌC

Mã số thuế: 8441228789

LĂNG THỊ NGÂN

Mã số thuế: 8573661808

LĂNG THỊ NGOAN

Mã số thuế: 4900786217

LĂNG THẾ HUY

Mã số thuế: 4900871342

LĂNG THU HƯƠNG

Mã số thuế: 8117057161

LĂNG NGỌC THẢO

Mã số thuế: 0109183376

LĂNG KIỀU LINH

Mã số thuế: 0316367653

LĂNG KHẮC HỒNG

Mã số thuế: 3603021333

LÒ RÈN MINH THỦY

Mã số thuế: 3702329136

LÊ THỊ NGỌC ANH

Mã số thuế: 0316475641

Tìm thông tin Doanh nghiệp