Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ SIU, Mã số thuế: 8554411707, được thành lập ngày 15/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26 Lương Thế Vinh, Phường 9, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Kim Yến

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GIANG THÌN

Mã số thuế: 0106734385

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GA THU THANH

Mã số thuế: 8450307099

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG BMART

Mã số thuế: 0109304944

HỘ KINH DOANH CỎ BEAUTY CENTER

Mã số thuế: 1201635273

HỘ KINH DOANH CẤN ĐỖ HẢI

Mã số thuế: 8538728640

HỘ KINH DOANH CẤN XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0109709926

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM HẬU

Mã số thuế: 3502454080

HỘ KINH DOANH CƠM NIÊU SÀI GÒN

Mã số thuế: 3502449683

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TIẾN PHÁ

Mã số thuế: 0109703145

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NHẬT MINH

Mã số thuế: 0109552312

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HỒNG HIỆP 2

Mã số thuế: 0109438842

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0109587379

HỘ KINH DOANH CƠ KHÍ HỒNG HÀ

Mã số thuế: 8296091455

HỘ KINH DOANH CÔ CHÍNH

Mã số thuế: 1201636206

HỘ KINH DOANH CÁO

Mã số thuế: 3502441451

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VINPHARMAR

Mã số thuế: 0801352130

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ HOÀNG CUNG

Mã số thuế: 3701781163

Tìm thông tin Doanh nghiệp