Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

ẨM THỰC ĐỒNG DIỀU 2, Mã số thuế: 8494146138, được thành lập ngày 09/10/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp 12, Xã Long Trung, Huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lương Ngọc Hùng

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TP PR-TC

Mã số thuế: 4500435704

ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN HUYỆN

Mã số thuế: 6001138530

ỦY BAN MTTQ TỈNH ĐĂK NÔNG

Mã số thuế: 6400159733

ỦY BAN MTTQ THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902014999

ỦY BAN MTTQ HUYỆN SƠN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400624415

ỦY BAN MTTQ HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200102810

ỦY BAN MTTQ HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200076494

ỦY BAN MTTQ HUYỆN CHỢ ĐỒN

Mã số thuế: 4700252930

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Mã số thuế: 6400302736

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Mã số thuế: 2500665101

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Mã số thuế: 2100542289-003

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY CAI LẬY

Mã số thuế: 1201487681

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 5500478192

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Mã số thuế: 1701336137

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 2200719130

ỐC ĐẠT

Mã số thuế: 8300048536

ỐC ĐÊM BÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 3502404587

ỐC VĂN QUANG

Mã số thuế: 2902112900

ỐC TRỊNH (TRỊNH TỐ NAM)

Mã số thuế: 3702956786

ỐC SƯỚNG

Mã số thuế: 0109620178

ỐC NHỚ 1

Mã số thuế: 3702290094

Tìm thông tin Doanh nghiệp