Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRỊNH ĐỨC HƯỜNG, Mã số thuế: 8441461400, được thành lập ngày 27/06/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Nhà riêng Bà Nguyễn Thị Hoa, Thôn Na Pắc Ngam, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trịnh Đức Hường

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TR�N NG�C TUY�N

Mã số thuế: 0316475627

TR�N NGUY�N NG�C TR�M

Mã số thuế: 0316669044

TR�N NAM TH�I

Mã số thuế: 0202115370

TR�N M�NH TH�NG

Mã số thuế: 5500635769

TR�N M� OANH

Mã số thuế: 0316438456

TR�N L� LAM

Mã số thuế: 1201627730

TR�N KI�U M�

Mã số thuế: 0316669333

TR�N H�U KHANH

Mã số thuế: 0202115483

TR�N HUY TH�

Mã số thuế: 0316786090

TR�N HO�N V�

Mã số thuế: 0316766288

TR�N DI�U ��NH

Mã số thuế: 0316645325

TRỬ VĂN VINH

Mã số thuế: 5500633465

TRỬ HỒNG NHUNG

Mã số thuế: 0109716345

TRỪỜNG TIỂU HỌC NẬM MẠ

Mã số thuế: 6200076769

TRỪƠNG THCS QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5801306221

TRỪƠNG THCS MINH HÒA

Mã số thuế: 3701737742

TRỪƠNG MẪU GIÁO SƠN CA

Mã số thuế: 3801225201

TRỪNG THCS PU SAM CÁP

Mã số thuế: 6200083195

TRỪNG PTDT BÁN TRÚ THCS SAM KHA

Mã số thuế: 5500518617

TRỪ VĂN TÂM

Mã số thuế: 8237753160

TRỪ THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 1801541235

TRỌNG TÍN (NGUYỄN XUÂN TÍN)

Mã số thuế: 8127784166

TRỌNG THỊ HẰNG

Mã số thuế: 0316619491

TRỊNH� NGỌC DŨNG

Mã số thuế: 8197776673

TRỊNHTHANH THỦY

Mã số thuế: 1201463867

TRỊNH ĐỨC

Mã số thuế: 0402082059

TRỊNH ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 0109605797

TRỊNH ĐỨC TÚ

Mã số thuế: 8457826086

TRỊNH ĐỨC TÙNG

Mã số thuế: 8410876620

TRỊNH ĐỨC TRỌNG

Mã số thuế: 0104952250

TRỊNH ĐỨC TRÍ

Mã số thuế: 0312326173

TRỊNH ĐỨC TRIỂN

Mã số thuế: 0309813191

TRỊNH ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 0105023413

TRỊNH ĐỨC THẮNG

Mã số thuế: 8601366331

TRỊNH ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 0104816610

TRỊNH ĐỨC THUẬN

Mã số thuế: 3401220329

TRỊNH ĐỨC NGHĨA

Mã số thuế: 2200737838

TRỊNH ĐỨC HỒNG

Mã số thuế: 8147946898

TRỊNH ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 0107454172

Tìm thông tin Doanh nghiệp