Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục tiểu học85200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH, Mã số thuế: 6400386398, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 7, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HỮU ĐỨC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục tiểu học.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ TRÂN

Mã số thuế: 2000545818-056

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẠNH

Mã số thuế: 5900677883

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THƯƠNG

Mã số thuế: 4700202697

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5300496236

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG PHÚ

Mã số thuế: 1201570442

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGHĨA 3

Mã số thuế: 6300302147

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGHĨA 1

Mã số thuế: 6300302563

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG HẠ

Mã số thuế: 4700193812

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG BẰNG

Mã số thuế: 4700244432

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU KIẾM

Mã số thuế: 0201063024

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU HOA THANH

Mã số thuế: 2000971534-048

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƠ KU

Mã số thuế: 5900817033

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG VÂN

Mã số thuế: 5400346266

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG MUÔNG

Mã số thuế: 4800904308

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LÌU

Mã số thuế: 4800870909

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG

Mã số thuế: 4800874131

TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG

Mã số thuế: 4601240740

TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717646

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 6300300164

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 5400345294

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 3502384475

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 3200393057-022

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 2700628065

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 2000977381-042

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 2000269861-053

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 1500739390

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 0401693312

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 0312910935

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRONG

Mã số thuế: 5901111025

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT

Mã số thuế: 2000269861-052

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THÁI TỔ

Mã số thuế: 0108288993

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ NAM ĐẾ

Mã số thuế: 0107577488

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200076938

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÓNG SẬP

Mã số thuế: 5500461230

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÓNG LUÔNG

Mã số thuế: 5500519113

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐẠI HÀNH

Mã số thuế: 6001606764

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐẠI HÀNH

Mã số thuế: 6001023226

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Mã số thuế: 6400433457

Tìm thông tin Doanh nghiệp