Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH ĐẮK NÔNG, Mã số thuế: 6400024334-003, được thành lập ngày 12/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lưu Văn Trung, Số điện thoại: 05013277278, Địa chỉ: Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ICRE

Mã số thuế: 1601295494

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN IAS

Mã số thuế: 0106041687

Tìm thông tin Doanh nghiệp