Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ HÀ LA, Mã số thuế: 6300345937, được thành lập ngày 05/07/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu dân cư H&B;, đường Nguyễn Trung Trực, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Thu Thủy

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY LỢI

Mã số thuế: 5500536126

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY KHÁNH

Mã số thuế: 5702028661

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUY BẢO

Mã số thuế: 2600974495

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DUNG TRANG

Mã số thuế: 5600326235

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DOANH NGA

Mã số thuế: 5500502543

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DO ĐẠO

Mã số thuế: 0700842121

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DAKLAKFARM

Mã số thuế: 6001660923

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỬU LONG

Mã số thuế: 1701658504

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỦ CHI

Mã số thuế: 0315140360

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỜ ĐỎ

Mã số thuế: 1801666837

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỜ CẢI

Mã số thuế: 5300722340

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỒN THOI

Mã số thuế: 2700906322

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỐC LÂM

Mã số thuế: 2500629583

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẨM KHÊ

Mã số thuế: 4001106687

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẦU LÂN

Mã số thuế: 2700921881

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẤN HẠ

Mã số thuế: 0107308326

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẢI B

Mã số thuế: 5500629966

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CẢ NỔ

Mã số thuế: 1101813250

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CƯAMUNG

Mã số thuế: 6001669820

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CƯ JÚT

Mã số thuế: 6400432781

Tìm thông tin Doanh nghiệp