Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các tổ chức khác949

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VỊ THANH, Mã số thuế: 6300330017, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 821/2A, Trần Hưng Đạo, KV3, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Văn Nhớ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các tổ chức khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105787070

LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105325647

LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT TÂY NINH

Mã số thuế: 3901153938

LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT THANH HÓA

Mã số thuế: 2802883850

LIÊN ĐOÀN QUYỀN ANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313759148

LIÊN ĐOÀN MÔ TÔ TỈNH BẾN TRE

Mã số thuế: 1301089483

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104968035

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

Mã số thuế: 1900437066

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ĐÔNG HÀ

Mã số thuế: 3200457286

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ NAM

Mã số thuế: 0700708969

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỘI AN

Mã số thuế: 4001047657

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP VINH

Mã số thuế: 2901948548

Tìm thông tin Doanh nghiệp