Ngành nghề kinh doanh

1Chăn nuôi khác0149
2Bán buôn thực phẩm4632

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THẾ TOÀN, Mã số thuế: 6300326927, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại đường Lung Nia, ấp 6, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phùng Thị Bích Trâm, Số điện thoại: 0917498298, Địa chỉ: đường Lung Nia, ấp 6, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chăn nuôi khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO Á ÂU

Mã số thuế: 3702975362

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO Á CHÂU

Mã số thuế: 0311669259

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO YẾN NHI

Mã số thuế: 1701398246

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO YẾN LINH

Mã số thuế: 0313256916

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO XUÂN THƯ

Mã số thuế: 4500632808

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VẠN PHÚC

Mã số thuế: 0315142061

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VẠN LỘC

Mã số thuế: 0316232159

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VƯƠNG YẾN

Mã số thuế: 0311904470

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VIỆT YẾN

Mã số thuế: 3603636030

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VIỆT LINH

Mã số thuế: 0311873342

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VITAMIN

Mã số thuế: 0312375847

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VINNEST

Mã số thuế: 3702755134

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VINABIRDNEST

Mã số thuế: 0312663274

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VINA STAR

Mã số thuế: 0312462539

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VIETWINGS

Mã số thuế: 4201823593

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VIET ECO

Mã số thuế: 0314520345

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO VIANEST

Mã số thuế: 0316019367

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TỨ QUÝ

Mã số thuế: 3401186766

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TẤN PHÁT

Mã số thuế: 3702933676

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TƯỜNG VY

Mã số thuế: 0313524146

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 3502308410

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001587180

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TÂM

Mã số thuế: 0314018456

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TÂM VIỆT

Mã số thuế: 0314062039

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TÂM AN

Mã số thuế: 0314324453

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TUYẾT HỒNG

Mã số thuế: 4400991930

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 0315833615

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TRƯỜNG SA

Mã số thuế: 0313050383

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 4101542013

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TOÀN CẦU

Mã số thuế: 3603044316

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TIẾN VUA

Mã số thuế: 0311543922

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 3401209124

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0311798744

Tìm thông tin Doanh nghiệp