Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
4Bán buôn tổng hợp4690
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
6Bán buôn gạo4631
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
9Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
10Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
11Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
12Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
13Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
14Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
15Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
16Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản1080
17Đại lý, môi giới, đấu giá4610
18Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
19Cơ sở lưu trú khác5590
20Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
21Phá dỡ4311
22Chuẩn bị mặt bằng4312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN PHƯỚC NGUYÊN, Mã số thuế: 6300321453, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 168 Quốc lộ 61, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ VĂN BUÔL

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp