Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN HẬU GIANG, Mã số thuế: 6300315410, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Ngô Quốc Trị, Phường V, Tp Vị Thanh, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĂN TRƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTER VN

Mã số thuế: 0109010447

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTECH ASIA

Mã số thuế: 0109012839

CÔNG TY CỔ PHẦN FASTECH ASIA

Mã số thuế: 0108617038

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST QUALITY

Mã số thuế: 0315411691

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST MARKETING

Mã số thuế: 0316912891

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST LAND

Mã số thuế: 0313136591

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST ENGLISH

Mã số thuế: 0312043030

CÔNG TY CỔ PHẦN FAST DESIGN

Mã số thuế: 0104516455

CÔNG TY CỔ PHẦN FASOTA

Mã số thuế: 2802176636

CÔNG TY CỔ PHẦN FASOL

Mã số thuế: 0312996058

CÔNG TY CỔ PHẦN FASKERA

Mã số thuế: 0107693639

CÔNG TY CỔ PHẦN FASI

Mã số thuế: 0315752451

CÔNG TY CỔ PHẦN FASIPA - KIM SING

Mã số thuế: 0105415763

CÔNG TY CỔ PHẦN FASHIO

Mã số thuế: 0314240570

CÔNG TY CỔ PHẦN FASHION ICON

Mã số thuế: 0108708165

CÔNG TY CỔ PHẦN FAS JUST IN TIME

Mã số thuế: 0106486397

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMLAND VINA

Mã số thuế: 3603664782

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMLAND VINA

Mã số thuế: 3603649576

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMINGLY CLOUD

Mã số thuế: 0108639200

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMFRESH VN

Mã số thuế: 0315652111

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMEVN

Mã số thuế: 0402007882

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108959722

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMCON

Mã số thuế: 3702590683

CÔNG TY CỔ PHẦN FARMCARES

Mã số thuế: 6300217237

CÔNG TY CỔ PHẦN FARICH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106378602

CÔNG TY CỔ PHẦN FARGO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108817051

CÔNG TY CỔ PHẦN FARELEX

Mã số thuế: 0315657279

CÔNG TY CỔ PHẦN FARCOS

Mã số thuế: 0106261763

CÔNG TY CỔ PHẦN FARBER

Mã số thuế: 0108808829

CÔNG TY CỔ PHẦN FARACLASS

Mã số thuế: 0316111972

CÔNG TY CỔ PHẦN FAR EAST RICE MILL

Mã số thuế: 0315096721

CÔNG TY CỔ PHẦN FAR EAST CAPITAL

Mã số thuế: 0107424964

CÔNG TY CỔ PHẦN FANZLAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 3200664613

CÔNG TY CỔ PHẦN FANY GROUP A.S

Mã số thuế: 0109220613

CÔNG TY CỔ PHẦN FANVITY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109069458

CÔNG TY CỔ PHẦN FANTAS

Mã số thuế: 0315578637

CÔNG TY CỔ PHẦN FANTASY

Mã số thuế: 0312891048

CÔNG TY CỔ PHẦN FANTASY LAND

Mã số thuế: 0109147473

CÔNG TY CỔ PHẦN FANSIPAN THANH HÓA

Mã số thuế: 2802569122

Tìm thông tin Doanh nghiệp