Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
2Thu gom rác thải không độc hại3811
3Thu gom rác thải độc hại3812
4Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
5Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
6Tái chế phế liệu3830
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHỰA TRIẾT BIỆT (Tên nước ngoài: JEBE PLASTIC COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 6300287019, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 100 quốc lộ 1A, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TÂN, Số điện thoại: 0909625506, Địa chỉ: Số 100 quốc lộ 1A, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tái chế phế liệu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 0313579970

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN MỸ

Mã số thuế: 2301156413

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN LẬP THÀNH

Mã số thuế: 0312711383

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN KỲ

Mã số thuế: 0201298146

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN KIM LONG

Mã số thuế: 1402044496

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN HỢP PHÁT

Mã số thuế: 0107284481

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 3702868716

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN GIA LẠC

Mã số thuế: 0313354487

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂN AN PHÁT

Mã số thuế: 0105475459

CÔNG TY TNHH NHỰA TÂM VY

Mã số thuế: 0313695222

CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI SINH HOA DANH

Mã số thuế: 1101878554

CÔNG TY TNHH NHỰA TÀI THỊNH

Mã số thuế: 3702684268

CÔNG TY TNHH NHỰA TÀI NGHỊ

Mã số thuế: 0700552292

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 1101817304

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0313681004

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN PHONG

Mã số thuế: 3603761144

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN NGHĨA

Mã số thuế: 0315470432

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0106114046

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN HÀO

Mã số thuế: 0316284686

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN HOA

Mã số thuế: 0201726190

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN HIỆP

Mã số thuế: 0900921388

CÔNG TY TNHH NHỰA TUẤN ANH

Mã số thuế: 0313821124

CÔNG TY TNHH NHỰA TRỊ AN

Mã số thuế: 3603480094

CÔNG TY TNHH NHỰA TRẦN TIẾN

Mã số thuế: 1101923905

CÔNG TY TNHH NHỰA TRẦN NGỌC MINH

Mã số thuế: 0315886053

CÔNG TY TNHH NHỰA TRẦN HOÀNG

Mã số thuế: 0314747667

CÔNG TY TNHH NHỰA TRẦN HOÀNG

Mã số thuế: 0313271745

CÔNG TY TNHH NHỰA TRẦN GIA QUỐC

Mã số thuế: 1101854592

CÔNG TY TNHH NHỰA TRẦN CƯỜNG

Mã số thuế: 0313747417

CÔNG TY TNHH NHỰA TRƯỜNG PHÚC

Mã số thuế: 1101737296

CÔNG TY TNHH NHỰA TRƯỜNG HUY

Mã số thuế: 0316058775

CÔNG TY TNHH NHỰA TRƯƠNG THÔNG

Mã số thuế: 0314582253

CÔNG TY TNHH NHỰA TRÍ PHIÊU

Mã số thuế: 0315274195

CÔNG TY TNHH NHỰA TRÍ DOANH

Mã số thuế: 0314628638

CÔNG TY TNHH NHỰA TRÍ AN

Mã số thuế: 0311568469

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG ĐẠI AN

Mã số thuế: 2902039584

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0314337540

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 1001073348

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 1801300751

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG LONG

Mã số thuế: 1101899836

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG HỒNG

Mã số thuế: 0900865831

CÔNG TY TNHH NHỰA TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 0316466647

Tìm thông tin Doanh nghiệp