Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

BÙI THỊ PHÚC LAI, Mã số thuế: 6300285861, được thành lập ngày 13/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Thị Phúc Lai, Số điện thoại: 07113571168, Địa chỉ: ấp 9, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

BÙI THỊ SỬU

Mã số thuế: 0104385097

BÙI THỊ SỨC

Mã số thuế: 8159952656

BÙI THỊ SƠ

Mã số thuế: 3002232467

BÙI THỊ SƠN

Mã số thuế: 0106808157

BÙI THỊ SƠN CƯỚC

Mã số thuế: 0104656780

BÙI THỊ SÓNG

Mã số thuế: 1001222409

BÙI THỊ SÁU

Mã số thuế: 0316776060

BÙI THỊ SONG SƠN

Mã số thuế: 0107874843

BÙI THỊ SINH

Mã số thuế: 0201477498

BÙI THỊ SANG

Mã số thuế: 0105851992

BÙI THỊ SANG

Mã số thuế: 0105761259

BÙI THỊ QUỲNH

Mã số thuế: 0106270849

BÙI THỊ QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 3001256602

BÙI THỊ QUỐC HƯƠNG

Mã số thuế: 8555778176

BÙI THỊ QUẾ

Mã số thuế: 0109588319

BÙI THỊ QUÝT

Mã số thuế: 0600980022

BÙI THỊ QUYẾT

Mã số thuế: 0201328739

BÙI THỊ QUYẾN

Mã số thuế: 0105084705

BÙI THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 0202109176

BÙI THỊ QUYÊN

Mã số thuế: 0109494237

BÙI THỊ PHỈ

Mã số thuế: 0312151646

BÙI THỊ PHẤ

Mã số thuế: 0202111792

BÙI THỊ PHẤN

Mã số thuế: 8233060905

BÙI THỊ PHẤN

Mã số thuế: 0104566022

BÙI THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 8313678983

BÙI THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 4300872150

BÙI THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0311078520

BÙI THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0109640304

BÙI THỊ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0104617100

BÙI THỊ PHƯỚC HIỀN

Mã số thuế: 0316459167

BÙI THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0401565247

BÙI THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109214578

BÙI THỊ PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107103625

BÙI THỊ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 4601123998

BÙI THỊ PHƯƠNG TÂM

Mã số thuế: 0312256575

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 6001675503

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 4001205078

BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 0106103157

BÙI THỊ PHƯƠNG THÚY

Mã số thuế: 5701655324

BÙI THỊ PHƯƠNG THUÝ

Mã số thuế: 0105270733

BÙI THỊ PHƯƠNG NHUNG

Mã số thuế: 0601220306

BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 0316856742

BÙI THỊ PHƯƠNG LOAN

Mã số thuế: 0108274221

BÙI THỊ PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 0104958774

BÙI THỊ PHƯƠNG HẰNG

Mã số thuế: 0312282173

BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG

Mã số thuế: 0106262118

BÙI THỊ PHƯƠNG CHI

Mã số thuế: 0316823627

BÙI THỊ PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 0313998474

BÙI THỊ PHÚC

Mã số thuế: 2902082519

BÙI THỊ PHÚC VY

Mã số thuế: 6300342044

Tìm thông tin Doanh nghiệp