Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ9632
2Xây dựng nhà các loại4100
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRY PARK - MÊKONG (Tên nước ngoài: FAIRY PARK - MEKONG JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 6300161721, được thành lập ngày 04/11/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 08, Quốc lộ 61, ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRỊNH QUỐC TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN FANCY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107375160

CÔNG TY CỔ PHẦN FANCITEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107694181

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107557957

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMOVE

Mã số thuế: 0401937199

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMOUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 2600955615

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMIZU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106678772

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105011390

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106187252

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILY THÀNH TÍN

Mã số thuế: 0401810770

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILY LINKS

Mã số thuế: 0312543629

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILY LAUNDRY

Mã số thuế: 0401994101

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILY HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900889166

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMILALA

Mã số thuế: 0314465415

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMIGOLD

Mã số thuế: 5701900819

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMIC

Mã số thuế: 0109744913

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMICO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105948761

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMI PHARMA

Mã số thuế: 0316927827

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMI MEDI

Mã số thuế: 0313071979

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMFOODS

Mã số thuế: 0316553699

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMEDI

Mã số thuế: 0109413164

CÔNG TY CỔ PHẦN FAME VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500578258

CÔNG TY CỔ PHẦN FAME MEGA

Mã số thuế: 0313932829

CÔNG TY CỔ PHẦN FAMCO

Mã số thuế: 0107019860

CÔNG TY CỔ PHẦN FAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107966357

CÔNG TY CỔ PHẦN FAM MEDIA

Mã số thuế: 0108323422

CÔNG TY CỔ PHẦN FALP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105336303

CÔNG TY CỔ PHẦN FALOCA

Mã số thuế: 0315903710

CÔNG TY CỔ PHẦN FALIO TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0107746658

CÔNG TY CỔ PHẦN FALINK

Mã số thuế: 0107571662

CÔNG TY CỔ PHẦN FALILO

Mã số thuế: 0107469637

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON

Mã số thuế: 3002196113

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104859420

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 0103041922

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LOGISTICS

Mã số thuế: 0312130117

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LAND

Mã số thuế: 0401926327

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106811375

CÔNG TY CỔ PHẦN FALAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108457641

CÔNG TY CỔ PHẦN FALAI

Mã số thuế: 3702853396

CÔNG TY CỔ PHẦN FAL SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315644992

CÔNG TY CỔ PHẦN FAKE KHÔNG GIAN

Mã số thuế: 0105070646

CÔNG TY CỔ PHẦN FAJ

Mã số thuế: 0314647937

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRYLAND

Mã số thuế: 0107612566

Tìm thông tin Doanh nghiệp