Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Phá dỡ43110
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
8Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
9Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
10Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
11Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
12Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
13Bán mô tô, xe máy4541
14Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
23Khai thác gỗ02210
24Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGHĨA BÌNH, Mã số thuế: 6300134703, được thành lập ngày 03/12/2010, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 238/1 Đường Pasteur, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH ĐỨC THẮNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TDH

Mã số thuế: 5800977040

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SUMO

Mã số thuế: 2901624247

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SAPA

Mã số thuế: 5300719852

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ROYAL

Mã số thuế: 1801222863

Tìm thông tin Doanh nghiệp