Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CÔ� PHÂ�N ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 368 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, Mã số thuế: 6300120161-002, được thành lập ngày 27/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 629-630, Tờ bản đồ số 15, Khu TĐC Trung tâm văn, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Cần Thơ

Thông tin liên hệ: Ông/Bà 6300120161

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN 1 WORLD

Mã số thuế: 0316011897

CÔNG TY CỔ PHẦN 1 THÁNG 5

Mã số thuế: 2700845380

CÔNG TY CỔ PHẦN 1 NGÀY MỚI

Mã số thuế: 0107395015

CÔNG TY CỔ PHẦN 1 JOB

Mã số thuế: 0314603263

CÔNG TY CỔ PHẦN 02S

Mã số thuế: 0103046307

CÔNG TY CỔ PHẦN - TẬP ĐOÀN AIQ

Mã số thuế: 2700823242

CÔNG TY CỔ PHẦN - TITINA

Mã số thuế: 0109180960

CÔNG TY CỔ PHẦN - TBBANK GROUP

Mã số thuế: 1001185161

CÔNG TY CỔ PHẦN - ADT + VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105827446

CÔNG TY CỔ PHẦN & THIẾT BỊ DAD

Mã số thuế: 0108960566

CÔNG TY CỔ PHẦN "SOVITCOM"

Mã số thuế: 0401743549

CÔNG TY CỔ PHÂNG L.P.D

Mã số thuế: 0201040316-015

CÔNG TY CỔ PHÀN SÔNG ĐÀ 7.02

Mã số thuế: 6200091090

CÔNG TY CỔ PHÀN MINERVA

Mã số thuế: 0313660205

CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 4000378381

CÔNG TY CƠ KHÍ QUẢNG ĐỨC (TNHH)

Mã số thuế: 2300550167

Tìm thông tin Doanh nghiệp