Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM NGÀ, Mã số thuế: 6200102144, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Bản Nậm Ngà, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN CHUNG

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG PTDTBTTHCS HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096074

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS NGUYỄN HUỆ

Mã số thuế: 5900958563

TRƯỜNG PTDTBTTH SỐ 2 DÀO SAN

Mã số thuế: 6200096116

TRƯỜNG PTDTBTTH SỐ 1HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096123

TRƯỜNG PTDTBTTH MA LY PHO

Mã số thuế: 6200096010

TRƯỜNG PTDTBT-THCS XÃ THU LŨM

Mã số thuế: 6200087880

TRƯỜNG PTDTBT-THCS NẬM GIÔN

Mã số thuế: 5500501726

TRƯỜNG PTDTBT-THCS NGỌC CHIẾN

Mã số thuế: 5500479069

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VĨNH YÊN

Mã số thuế: 5300786827

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TẢ VÁN

Mã số thuế: 5100438205

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TÀ LÈNG

Mã số thuế: 6200085435

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC TÀ GHÊNH

Mã số thuế: 5200871684

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC THÈN SIN

Mã số thuế: 6200097494

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC THIỆN KY

Mã số thuế: 4900761692

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC PA Ủ

Mã số thuế: 6200103846

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM XÉ

Mã số thuế: 5300763266

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200091728

Tìm thông tin Doanh nghiệp