Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN LONG GIANG - CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI, Mã số thuế: 6200101704-001, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 364 Phạm Xuân Hòa, Xã Phổ Cường, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Ngọc Tuấn

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM KIM OANH

Mã số thuế: 5701693697

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM JIGUCHON

Mã số thuế: 0401771634

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM BẢO VY

Mã số thuế: 0402055489

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM BÌNH AN

Mã số thuế: 0316047484

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ASC

Mã số thuế: 0601176086

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM ANH ÁNH

Mã số thuế: 2802536342

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM AN LỘC

Mã số thuế: 4000865635

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM AIC

Mã số thuế: 1801691897

CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2200734467

CÔNG TY TNHH MTV THỨC THỦY

Mã số thuế: 0801293904

CÔNG TY TNHH MTV THỨ PHƯỢNG

Mã số thuế: 0401899539

Tìm thông tin Doanh nghiệp