Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất, truyền tải và phân phối điện3510
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
11Hoàn thiện công trình xây dựng43300
12Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
16Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ POWER LINK (Tên nước ngoài: POWER LINK INVESTMENT JOIN STOCK COMPANY), Mã số thuế: 6200091943, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 007, Ngõ 219, Đường Trần Phú, tổ 4A, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG VĂN VÂN, Số điện thoại: 02133793777, Địa chỉ: Số nhà 007, Ngõ 219, Đường Trần Phú, tổ 4A, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QNP

Mã số thuế: 0316439604

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QMT

Mã số thuế: 5701986929

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QH

Mã số thuế: 0316132940

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QHT

Mã số thuế: 0104504770

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QHT

Mã số thuế: 0103044413

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QHOMES

Mã số thuế: 0108447393

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QHC

Mã số thuế: 2802307092

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QH LAND

Mã số thuế: 1001183037

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QBC

Mã số thuế: 3100999824

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QADA

Mã số thuế: 0315376711

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QAC

Mã số thuế: 0313547601

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVM

Mã số thuế: 0313734545

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVH

Mã số thuế: 0313217177

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PUL

Mã số thuế: 0311670198

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PTVN

Mã số thuế: 0201719901

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PTS

Mã số thuế: 0103015037

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PTC

Mã số thuế: 0310530857

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PSR

Mã số thuế: 0105210685

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PS GROUP

Mã số thuế: 4601577007

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PROVIET

Mã số thuế: 0315985167

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PROSPER

Mã số thuế: 0108456888

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PROLIFE

Mã số thuế: 0106513361

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PRINCE

Mã số thuế: 0315126119

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PRG

Mã số thuế: 0108271809

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PREMIER

Mã số thuế: 0314417796

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PQLAND

Mã số thuế: 0314324326

Tìm thông tin Doanh nghiệp