Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
4Cơ sở lưu trú khác5590
5Dịch vụ ăn uống khác5629
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
10Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
11Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
14Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
15Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
16Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
17Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
18Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
19Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
20Cho thuê xe có động cơ7710
21Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
22Điều hành tua du lịch7912
23Bốc xếp hàng hóa5224
24Đại lý du lịch7911
25Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH QUỐC (Tên nước ngoài: C.TY TNHH TIếN MINH QUốC), Mã số thuế: 6101285088, được thành lập ngày 16/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 649 Đường Nguyễn Huệ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI MINH VY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT BÌNH CHÂU

Mã số thuế: 3502442261

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT BN

Mã số thuế: 2301148035

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 68

Mã số thuế: 5801348006

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 168 SG

Mã số thuế: 0313763747

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200707539

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG PHÁT

Mã số thuế: 3602496895

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG KON TUM

Mã số thuế: 6101226607

CÔNG TY TNHH TIẾN NÔNG PHÁT

Mã số thuế: 0312995992

CÔNG TY TNHH TIẾN NINH

Mã số thuế: 2700907598

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẬT PLASTIC

Mã số thuế: 0316782882

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 3603294919

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẤT

Mã số thuế: 5400340680

CÔNG TY TNHH TIẾN NHẤT THÀNH

Mã số thuế: 0313029335

CÔNG TY TNHH TIẾN NHIÊN

Mã số thuế: 0316468108

CÔNG TY TNHH TIẾN NGỌC

Mã số thuế: 0700491716

CÔNG TY TNHH TIẾN NGỌC THÀNH

Mã số thuế: 3502231038

CÔNG TY TNHH TIẾN NGUYÊN THƯ

Mã số thuế: 1000904984

CÔNG TY TNHH TIẾN NGOAN

Mã số thuế: 3101034561

CÔNG TY TNHH TIẾN NGHĨA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901004994

CÔNG TY TNHH TIẾN NGHIỆP PHÁT

Mã số thuế: 2200625242

CÔNG TY TNHH TIẾN NGA

Mã số thuế: 3001328173

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM

Mã số thuế: 0800815918

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM TRANG

Mã số thuế: 2802549172

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM SƠN

Mã số thuế: 2802208817

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHÁT

Mã số thuế: 0309976189

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM PHONG

Mã số thuế: 0106998356

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500638510

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM LONG

Mã số thuế: 0311655496

CÔNG TY TNHH TIẾN NAM HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900921571

CÔNG TY TNHH TIẾN MỘC PHÁT

Mã số thuế: 3701764785

CÔNG TY TNHH TIẾN MẬP

Mã số thuế: 3603454062

CÔNG TY TNHH TIẾN MẪN PHÁT

Mã số thuế: 0313786416

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH VINA

Mã số thuế: 2301086082

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH TÂY BẮC

Mã số thuế: 5500574298

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 5801435202

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH LỢI

Mã số thuế: 2500507899

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH HÀN LÂM

Mã số thuế: 0900875942

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH HUY

Mã số thuế: 3602754627

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 3100998813

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400898575

CÔNG TY TNHH TIẾN MẠNH BN

Mã số thuế: 2301031037

CÔNG TY TNHH TIẾN MƯỜI

Mã số thuế: 4601150871

CÔNG TY TNHH TIẾN MOTOR

Mã số thuế: 3401101787

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH

Mã số thuế: 4900618413

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH

Mã số thuế: 3100607467

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH ĐẠT

Mã số thuế: 0311885348

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106719147

CÔNG TY TNHH TIẾN MINH THÔNG

Mã số thuế: 1801229178

Tìm thông tin Doanh nghiệp