Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS XÃ MĂNG RI, Mã số thuế: 6101263990, được thành lập ngày 27/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Ngọc La, Xã Măng Ri, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Huy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG PTDTBT THCSTUNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200095899

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ PHÚC KHOA

Mã số thuế: 6200069779

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NẬM SỎ

Mã số thuế: 6200069909

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NẬM CẦN

Mã số thuế: 6200084738

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ MƯỜNG KHOA

Mã số thuế: 6200076582

TRƯỜNG PTDTBT THCS XUÂN THƯỢNG

Mã số thuế: 5300760498

TRƯỜNG PTDTBT THCS VĨNH QUANG

Mã số thuế: 4800899249

TRƯỜNG PTDTBT THCS VĂN VŨ

Mã số thuế: 4700280945

TRƯỜNG PTDTBT THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

Mã số thuế: 6101205741

TRƯỜNG PTDTBT THCS VÀNG MA CHẢI

Mã số thuế: 6200095916

TRƯỜNG PTDTBT THCS TỦA THÀNG

Mã số thuế: 5600324189

TRƯỜNG PTDTBT THCS TỦA SÍN CHẢI

Mã số thuế: 6200077924

TRƯỜNG PTDTBT THCS TẢ NGẢO

Mã số thuế: 6200077949

TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ TỔNG

Mã số thuế: 6200091855

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ LENG

Mã số thuế: 4001049284

TRƯỜNG PTDTBT THCS THÁI HỌC

Mã số thuế: 4800895075

TRƯỜNG PTDTBT THCS THÁI HỌC

Mã số thuế: 4800894917

TRƯỜNG PTDTBT THCS THANH BÌNH

Mã số thuế: 5300744873

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200096081

TRƯỜNG PTDTBT THCS SÍNH PHÌNH

Mã số thuế: 5600324076

TRƯỜNG PTDTBT THCS SÍN CHẢI

Mã số thuế: 5600325217

TRƯỜNG PTDTBT THCS SUỐI THẦU

Mã số thuế: 5300795356

TRƯỜNG PTDTBT THCS SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200095803

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHĂNG SÔ LIN

Mã số thuế: 6200082931

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌN HỒ

Mã số thuế: 6200083075

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHA LONG

Mã số thuế: 5300680235

TRƯỜNG PTDTBT THCS PA VÂY SỬ

Mã số thuế: 6200095881

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200088764

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM NGÀ

Mã số thuế: 6200102056

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM MÒN

Mã số thuế: 5300743171

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM MANH

Mã số thuế: 6200084706

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM HĂN

Mã số thuế: 6200076945

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM CHA

Mã số thuế: 6200077917

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẤM LƯ

Mã số thuế: 5300680468

TRƯỜNG PTDTBT THCS NÀ KHOANG

Mã số thuế: 5500519794

TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG ĐUN

Mã số thuế: 5600325048

TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MÔ

Mã số thuế: 6200084618

TRƯỜNG PTDTBT THCS MA QUAI

Mã số thuế: 6200077956

TRƯỜNG PTDTBT THCS LƠPANG

Mã số thuế: 5900941584

TRƯỜNG PTDTBT THCS LŨNG PHÌN

Mã số thuế: 5100421138

TRƯỜNG PTDTBT THCS LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 5900942450

TRƯỜNG PTDTBT THCS LÙNG PHÌNH

Mã số thuế: 5300797804

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỒNG THU

Mã số thuế: 6200097543

TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI SÓ

Mã số thuế: 5600321237

TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI LÈNG

Mã số thuế: 5600272011

TRƯỜNG PTDTBT THCS HOANG THÈN

Mã số thuế: 6200095867

TRƯỜNG PTDTBT THCS DÀO SAN

Mã số thuế: 6200095842

TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101263951

Tìm thông tin Doanh nghiệp