Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu2100
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Hoạt động của trụ sở văn phòng7010
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
8Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
9Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng1104
10Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Bán buôn đồ uống4633
13Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
14Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
17Điều hành tua du lịch7912
18Đại lý du lịch7911
19Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV TU MƠ RÔNG, Mã số thuế: 6101256707, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 333 Lê Hồng Phong,Tổ 3, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HÀ TRUNG HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HẬU LS

Mã số thuế: 4900762752

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HẢI HÀ

Mã số thuế: 0402101350

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 0106004597

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HÙNG VIỆT

Mã số thuế: 3901183668

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HÂN

Mã số thuế: 5801442619

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HÀ

Mã số thuế: 2802823026

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HUỆ KON TUM

Mã số thuế: 6101266423

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HOÀNG NAM

Mã số thuế: 3603820569

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HOST

Mã số thuế: 2001265725

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HOA

Mã số thuế: 5300783537

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN HIẾU HIỀN

Mã số thuế: 0401780205

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN GIA HƯNG

Mã số thuế: 6101204593

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN DŨNG

Mã số thuế: 0801253436

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN DŨNG KON PLONG

Mã số thuế: 6101196455

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN DUNG SƠN LA

Mã số thuế: 5500555295

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN BINH

Mã số thuế: 4900591641

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN ANH ĐĂK LĂK

Mã số thuế: 6001718877

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN ANH LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200092496

CÔNG TY TNHH MTV TUYỆT ĐỈNH

Mã số thuế: 0315377419

CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN TIÊN TIẾN

Mã số thuế: 0315640405

CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN THOA

Mã số thuế: 4900859384

CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN HẢI

Mã số thuế: 3702740240

CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN BẢO

Mã số thuế: 2200764373

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT VINH

Mã số thuế: 0313844058

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT NHUẦN

Mã số thuế: 2100652644

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 2802848990

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT NHUNG TH

Mã số thuế: 2802663245

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT NGUYỄN TH

Mã số thuế: 2802498425

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT HÀ

Mã số thuế: 3002110490

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾN HUYỀN

Mã số thuế: 2700559855

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾN CÂY XANH

Mã số thuế: 4001119679

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT NHUNG

Mã số thuế: 1602133270

CÔNG TY TNHH MTV TUYÊN ĐIỆP

Mã số thuế: 5500555496

CÔNG TY TNHH MTV TUYÊN VINH

Mã số thuế: 4900739834

CÔNG TY TNHH MTV TUYÊN TẤN PHÁT

Mã số thuế: 3603451960

CÔNG TY TNHH MTV TUNG SƠN

Mã số thuế: 4201604619

CÔNG TY TNHH MTV TUNA VINA

Mã số thuế: 3702523905

CÔNG TY TNHH MTV TUK GREEN

Mã số thuế: 6001683582

CÔNG TY TNHH MTV TUHO - HAIR

Mã số thuế: 2301158629

CÔNG TY TNHH MTV TUCKSHOP

Mã số thuế: 0310426493

Tìm thông tin Doanh nghiệp