Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
6Lắp đặt hệ thống điện4321
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Xây dựng công trình đường bộ4212
9Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
10Xây dựng công trình thủy4291
11Phá dỡ4311
12Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN GIA KT (Tên nước ngoài: C.TY TNHH MTV NGUYỄN GIA KT), Mã số thuế: 6101256640, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Hẽm 137 đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ 15, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ THỊ NGỌC LỆ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN MINH VY

Mã số thuế: 1101802876

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN MINH TÂM

Mã số thuế: 3602225119

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN MINH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001345145

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN MAI THI

Mã số thuế: 2001301317

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LƯỢNG

Mã số thuế: 2200763394

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LÊ

Mã số thuế: 0801214317

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LÊNH

Mã số thuế: 1402140986

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 0314657808

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LÊ HUY

Mã số thuế: 0311853032

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 1801633260

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LOAN EA SÚP

Mã số thuế: 6001652792

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LINH PHÁT

Mã số thuế: 3603598314

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KIM KON TUM

Mã số thuế: 6101250582

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN KHUÊ

Mã số thuế: 3901217243

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HỮU ANH

Mã số thuế: 3702620698

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HỒNG ANH

Mã số thuế: 0401833400

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HẰNG THANH

Mã số thuế: 0402100639

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HƯNG QUỐC

Mã số thuế: 0312975900

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÙNG NGHIÊM

Mã số thuế: 4900782519

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÒA TH

Mã số thuế: 2802662481

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÀ TH

Mã số thuế: 2802868651

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HÀ HN

Mã số thuế: 2700678595

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HUỆ TH

Mã số thuế: 2802663125

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HUỆ LS

Mã số thuế: 2802815681

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÈ

Mã số thuế: 3602294391

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG

Mã số thuế: 0316129472

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG VN

Mã số thuế: 1501095117

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Mã số thuế: 1500726761

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 3602343225

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG LĂNG

Mã số thuế: 2200787162

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG LC

Mã số thuế: 5300787394

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG KHIÊM

Mã số thuế: 1201531588

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG HIẾU

Mã số thuế: 3301614249

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOÀNG DM

Mã số thuế: 3603794728

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HOUSE

Mã số thuế: 4001180169

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN HIỀN THỤC

Mã số thuế: 4900731112

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN GIA PHƯỚC

Mã số thuế: 0401761763

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN GIA LS

Mã số thuế: 4900775776

Tìm thông tin Doanh nghiệp