Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn tổng hợp46900
8Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
9Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
14Dịch vụ ăn uống khác56290
15Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
16Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
17Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC NGÂN KON TUM (Tên nước ngoài: KONTUM PHUOC NGAN ONE MEMBER COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 6101223980, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 04, 06, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ THỊ THANH NHÂN, Số điện thoại: 0905310679, Địa chỉ: Số nhà 04, 06, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Thắng Lợi, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM LÊ MINH

Mã số thuế: 0315683060

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM KIỀU

Mã số thuế: 3603804990

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HẢI

Mã số thuế: 0316891994

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HÙNG

Mã số thuế: 2802798637

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HÙNG. TN

Mã số thuế: 3901218871

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HOÀNG

Mã số thuế: 3602359419

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM HOÀNG HIỂN

Mã số thuế: 4001109737

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM GIA

Mã số thuế: 0107540093

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM GIA THÀNH

Mã số thuế: 4201907726

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM GIA SƠN LA

Mã số thuế: 5500618805

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM GIA AN THỊNH

Mã số thuế: 5701965615

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM DUY TÂN

Mã số thuế: 0312010638

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM DUY NGUYÊN

Mã số thuế: 0312550792

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM DUY LÂM

Mã số thuế: 0402060129

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM CÔNG BÌNH

Mã số thuế: 3602224563

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM CHIẾN

Mã số thuế: 2802848831

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM BẢO TRÂN

Mã số thuế: 3702909271

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM BÉ CÀ MAU

Mã số thuế: 2001326713

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM AN

Mã số thuế: 2500583593

CÔNG TY TNHH MTV PHẠM ANH TUẤN

Mã số thuế: 0108577804

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG TUẤN

Mã số thuế: 0109013092

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG THỌ

Mã số thuế: 0401774843

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG NGHĨA

Mã số thuế: 3702850518

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỢNG HOÀNG

Mã số thuế: 2400820265

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỜNG CẦU VỒNG

Mã số thuế: 0401921495

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501087444

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TÂN THỊNH

Mã số thuế: 0401786359

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TÂM AN

Mã số thuế: 0801213169

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TÀI

Mã số thuế: 1201609724

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TUYỀN HƯNG

Mã số thuế: 3901231992

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TRỌNG

Mã số thuế: 0310903594

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TRƯƠNG

Mã số thuế: 0401758947

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 1801625647

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THỌ MEKONG

Mã số thuế: 1501048131

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THỌ LỘC

Mã số thuế: 3602328682

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THẢO WINDOW

Mã số thuế: 0401977586

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THÁI GIA

Mã số thuế: 0401905341

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THÀNH LẬP

Mã số thuế: 0311829456

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC PHÚ ĐẠT

Mã số thuế: 0401951891

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC PHÁT GARDEN

Mã số thuế: 0402043691

CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC NGÂN

Mã số thuế: 3602366286

Tìm thông tin Doanh nghiệp