Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
2Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
3Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN HIỆP KT (Tên nước ngoài: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN HIỆP KT), Mã số thuế: 6101223973, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 142, Đường Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp, Số điện thoại: 0903506590, Địa chỉ: Số nhà 142, Đường Lê Quý Đôn, Phường Quang Trung, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN HÀ NỘI

Mã số thuế: 4201671460

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN HOÀNG

Mã số thuế: 4600937673

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN GIA PHÁT

Mã số thuế: 3603149118

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN CHI

Mã số thuế: 1500970953

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN BIÊN

Mã số thuế: 3800771656

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LOAN ANH

Mã số thuế: 4300502488

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIỄU

Mã số thuế: 4201189183

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIỄU TRẦN

Mã số thuế: 3603286587

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIỄU QUỲNH

Mã số thuế: 1000862773

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIỄU PHƯƠNG

Mã số thuế: 5801212453

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIỄU NGUYÊN

Mã số thuế: 1300671339

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIẾN

Mã số thuế: 1701890433

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊU GIA

Mã số thuế: 3901272445

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN ĐẠT

Mã số thuế: 4101415671

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN ĐÔ

Mã số thuế: 5801220817

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN VÕ

Mã số thuế: 8012303701

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN VÕ

Mã số thuế: 0101003064

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN TUẤN

Mã số thuế: 0311221957

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN TUYẾT

Mã số thuế: 5500526008

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN THUẬN

Mã số thuế: 0401362247

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN PHỤC

Mã số thuế: 4601328699

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN PHÒNG

Mã số thuế: 5801269234

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3602246888

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN NGÂN

Mã số thuế: 3501531173

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN MỸ VÂN

Mã số thuế: 0312983098

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN MỸ TÂM

Mã số thuế: 1702024878

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN MINH

Mã số thuế: 4000735717

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN MINH

Mã số thuế: 1701323459

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN KON TUM

Mã số thuế: 6101165055

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 6001045974

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LIÊN HOA

Mã số thuế: 3301346286

Tìm thông tin Doanh nghiệp