Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu94990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG (Tên nước ngoài: MSTĐT LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG), Mã số thuế: 6100143450-123, được thành lập ngày 21/09/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17 Lê Lợi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum

Thông tin liên hệ: Ông/Bà

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0316503916

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0311813625

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0309773372

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0109580623

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0106636155

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0106080647

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0105471140

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0105110641

LÊ THỊ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 0102229624

LÊ THỊ TUYẾT MAI(XD)

Mã số thuế: 4201659713

LÊ THỊ TUYẾT LỆ

Mã số thuế: 1602113482

LÊ THỊ TUYẾT LOAN

Mã số thuế: 0311260995

LÊ THỊ TUYẾT LAN

Mã số thuế: 0106617226

LÊ THỊ TUYẾT HỒNG

Mã số thuế: 0309005130

LÊ THỊ TUYẾT HỒNG

Mã số thuế: 0305787543-001

LÊ THỊ TUYẾT HỒNG

Mã số thuế: 0302970484

LÊ THỊ TUYẾT HẰNG

Mã số thuế: 8262886333

LÊ THỊ TUYẾT HẰNG

Mã số thuế: 0310843592

LÊ THỊ TUYẾT HẠNH

Mã số thuế: 6001335899

LÊ THỊ TUYẾT HẠNH

Mã số thuế: 3603820632

LÊ THỊ TUYẾT HẠNH

Mã số thuế: 3603750784

LÊ THỊ TUYẾT HOA

Mã số thuế: 8502026870

LÊ THỊ TUYẾT HOA

Mã số thuế: 3400948115

LÊ THỊ TUYẾT DUYÊN

Mã số thuế: 3602219323

LÊ THỊ TUYẾT DUNG

Mã số thuế: 3603752291

LÊ THỊ TUYẾT DUNG

Mã số thuế: 0311130058

LÊ THỊ TUYẾT DUNG

Mã số thuế: 0309851895

LÊ THỊ TUYẾT CHINH

Mã số thuế: 8443131327

LÊ THỊ TUYẾT ANH

Mã số thuế: 1401265157

LÊ THỊ TUYẾN

Mã số thuế: 8236993868

LÊ THỊ TUYÊN

Mã số thuế: 4201927176

LÊ THỊ TUYÊN

Mã số thuế: 0310412123

LÊ THỊ TUYÊN

Mã số thuế: 0104811997

LÊ THỊ TRỪ

Mã số thuế: 0310300814

LÊ THỊ TRỌN

Mã số thuế: 0316669809

LÊ THỊ TRỌNG

Mã số thuế: 0310193506

LÊ THỊ TRỊ

Mã số thuế: 5901158672

LÊ THỊ TRẦM

Mã số thuế: 0601215987

LÊ THỊ TRẦM

Mã số thuế: 0316595642

LÊ THỊ TRƯỜNG

Mã số thuế: 3002231907

LÊ THỊ TRƯỜNG CA

Mã số thuế: 0316523084

LÊ THỊ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1601375238

LÊ THỊ TRƯƠNG

Mã số thuế: 4101030287

LÊ THỊ TRƯNG

Mã số thuế: 0105661737

LÊ THỊ TRÚC

Mã số thuế: 2001352777

LÊ THỊ TRÚC TIÊN

Mã số thuế: 0310375513

LÊ THỊ TRÚC QUYÊN

Mã số thuế: 6300323700

LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 8305124727

LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG

Mã số thuế: 8060111189

Tìm thông tin Doanh nghiệp