Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng cây hàng năm khác0119
3Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
4Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
5Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162
6Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
7Sản xuất cà phê1077
8Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
9Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
10Bán buôn gạo4631
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
13Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
14Vận tải hành khách đường bộ khác4932
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
17Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NAM TÂY NGUYÊN, Mã số thuế: 6001691463, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 184 Thôn 13, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN NAM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất cà phê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NÀNG YẾN

Mã số thuế: 0316122639

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẬT NGUYỆT

Mã số thuế: 0312488463

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẬT MINH

Mã số thuế: 0310101079

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẬT MINH CHÂU

Mã số thuế: 0313403173

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẤT TÂM

Mã số thuế: 0313514740

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẤT LONG

Mã số thuế: 0107823905

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẤT KHU 1989

Mã số thuế: 0316268130

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHẠC TRẺ 2000

Mã số thuế: 0313496298

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHƯ NGỌC

Mã số thuế: 3702678306

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHƯ LINH

Mã số thuế: 6001399042

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHÂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107817813

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHÂN TRUNG

Mã số thuế: 4201434318

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NHÂN SƠN

Mã số thuế: 0312040248

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỘ

Mã số thuế: 0314481047

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 0313484574

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC VŨ

Mã số thuế: 6001362927

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC VÂN

Mã số thuế: 0312845940

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC SÀI GÒN

Mã số thuế: 6001331132

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC PHƯỚC

Mã số thuế: 6001661613

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC NGUYÊN

Mã số thuế: 1402096046

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC DUYÊN

Mã số thuế: 0315449198

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC DUNG

Mã số thuế: 0313524273

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGÂN HÀ

Mã số thuế: 0312518090

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGÀY MỚI

Mã số thuế: 0312906216

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYỄN KHÔI

Mã số thuế: 0310828643

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYỄN HUỲNH

Mã số thuế: 0314086061

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYỄN DŨNG

Mã số thuế: 6001568029

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN TRANG

Mã số thuế: 4201178946

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN THÔNG

Mã số thuế: 0311206081

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN SƠN

Mã số thuế: 5801240820

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 0312488488

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 0312266090

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN HƯNG

Mã số thuế: 4101587737

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT

Mã số thuế: 6001345015

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN BAN MÊ

Mã số thuế: 0313392796

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGUYÊN ANH

Mã số thuế: 3603643221

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGON

Mã số thuế: 6001090208

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NEWMOON

Mã số thuế: 0312319987

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NEO & FREY

Mã số thuế: 0315504988

Tìm thông tin Doanh nghiệp