Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Cơ sở lưu trú khác5590
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
6Dịch vụ ăn uống khác5629
7Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
8Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
9Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
10Đại lý du lịch7911
11Điều hành tua du lịch7912
12Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
13Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM - DV GIA BẢO PHÁT, Mã số thuế: 6001691216, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 332 đường Trần Phú, Phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN QUANG NHẬT

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM - DV HÂN NHIÊN

Mã số thuế: 4001216471

CÔNG TY TNHH TM - DV HÀNG KHÔNG BMT

Mã số thuế: 6001655867

CÔNG TY TNHH TM - DV HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0106969877

CÔNG TY TNHH TM - DV HÀ MINH QUANG

Mã số thuế: 0401525156

CÔNG TY TNHH TM - DV HUỲNH THÚY

Mã số thuế: 0316513713

CÔNG TY TNHH TM - DV HUÂN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 5801200345

CÔNG TY TNHH TM - DV HUYỆN DINH

Mã số thuế: 5801417316

CÔNG TY TNHH TM - DV HUYỀN TRÂN

Mã số thuế: 4201731303

CÔNG TY TNHH TM - DV HUY VŨ PHÁT

Mã số thuế: 3603797567

CÔNG TY TNHH TM - DV HUY HOÀNG

Mã số thuế: 0107665374

CÔNG TY TNHH TM - DV HUY BẢO

Mã số thuế: 0316154711

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG

Mã số thuế: 4201455251

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNGG TUẤN

Mã số thuế: 0315349588

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG THUẬN

Mã số thuế: 0315057722

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 5801303397

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 5801390706

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG LỘC

Mã số thuế: 4201566071

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG LAN

Mã số thuế: 4201627782

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG KIM

Mã số thuế: 2200780537

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2400810475

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG HUẤN

Mã số thuế: 2400793822

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG GIA BẢO

Mã số thuế: 5801354049

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 4201755209

CÔNG TY TNHH TM - DV HOÀNG ANH

Mã số thuế: 3800715080

CÔNG TY TNHH TM - DV HOLLAND MILK

Mã số thuế: 1101978358

CÔNG TY TNHH TM - DV HIỆP PHÁT LA

Mã số thuế: 1101799599

CÔNG TY TNHH TM - DV HIỂU LÂM

Mã số thuế: 5801316879

CÔNG TY TNHH TM - DV HIỀN TUẤN

Mã số thuế: 5801281305

CÔNG TY TNHH TM - DV HIỀN MINH

Mã số thuế: 2400811302

CÔNG TY TNHH TM - DV HIẾU HẢI

Mã số thuế: 4201870378

CÔNG TY TNHH TM - DV HI VIETNAM

Mã số thuế: 0316387307

CÔNG TY TNHH TM - DV HEO VÀNG

Mã số thuế: 3701678920

CÔNG TY TNHH TM - DV HAPPY

Mã số thuế: 3702908422

CÔNG TY TNHH TM - DV GỖ TÍN ĐỨC

Mã số thuế: 3901234111

CÔNG TY TNHH TM - DV GIAO MINH

Mã số thuế: 2200769854

CÔNG TY TNHH TM - DV GIANG VÂN PHÁT

Mã số thuế: 3602504923

CÔNG TY TNHH TM - DV GIA PHONG

Mã số thuế: 0313728904

CÔNG TY TNHH TM - DV GIA HƯNG

Mã số thuế: 2400799895

CÔNG TY TNHH TM - DV GIA HƯNG PHÚC

Mã số thuế: 0401931359

CÔNG TY TNHH TM - DV GIA HUY PHÁT

Mã số thuế: 5801443972

Tìm thông tin Doanh nghiệp