Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Sản xuất điện3511
4Truyền tải và phân phối điện3512
5Chăn nuôi gia cầm0146
6Chăn nuôi trâu, bò0141
7Chăn nuôi dê, cừu0144
8Chăn nuôi lợn0145
9Trồng cây hồ tiêu0124
10Trồng cây cao su0125
11Trồng cây cà phê0126
12Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
13Trồng cây ăn quả0121
14Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV LAMMY, Mã số thuế: 6001691093, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Buôn Ea Brơ, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG THỊ GÁI, Số điện thoại: 0942177795, Địa chỉ: Buôn Ea Brơ, Xã Cư Pơng, Huyện Krông Búk, Đắk Lắk

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV LEGAL MEDIA

Mã số thuế: 0401820320

CÔNG TY TNHH MTV LEE NGUYỄN PAD

Mã số thuế: 0401849270

CÔNG TY TNHH MTV LEE HA LINH

Mã số thuế: 0401894442

CÔNG TY TNHH MTV LEDO LA

Mã số thuế: 3301654361

CÔNG TY TNHH MTV LED VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 3002166623

CÔNG TY TNHH MTV LED SƠN LÂM

Mã số thuế: 4900806720

CÔNG TY TNHH MTV LED KL

Mã số thuế: 6001670784

CÔNG TY TNHH MTV LEATHER MASTER

Mã số thuế: 3603621732

CÔNG TY TNHH MTV LEATHER G&H

Mã số thuế: 3301634975

CÔNG TY TNHH MTV LEADVISORS CREDIT

Mã số thuế: 0107534928

CÔNG TY TNHH MTV LEADPLUS VIETNAM

Mã số thuế: 0401933807

CÔNG TY TNHH MTV LEADER KIDS

Mã số thuế: 0401933331

CÔNG TY TNHH MTV LE GMBH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401910817

CÔNG TY TNHH MTV LE 20 HỘI AN

Mã số thuế: 4001112289

CÔNG TY TNHH MTV LDP

Mã số thuế: 0316872920

CÔNG TY TNHH MTV LD ENGIYA

Mã số thuế: 0401805121

CÔNG TY TNHH MTV LC VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 5300778939

CÔNG TY TNHH MTV LC INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0401831266

CÔNG TY TNHH MTV LB TÂM MINH TIẾN

Mã số thuế: 3200718636

CÔNG TY TNHH MTV LB NHẬT MINH

Mã số thuế: 3200675887

CÔNG TY TNHH MTV LAVETA

Mã số thuế: 0401822913

CÔNG TY TNHH MTV LAVA 79

Mã số thuế: 0402016909

CÔNG TY TNHH MTV LATH GROUP

Mã số thuế: 0316674439

CÔNG TY TNHH MTV LASAHI

Mã số thuế: 0316230391

CÔNG TY TNHH MTV LAPHADA

Mã số thuế: 0108007924

CÔNG TY TNHH MTV LANH LỆ

Mã số thuế: 0401961321

CÔNG TY TNHH MTV LAND HÀ HẢI

Mã số thuế: 0401833707

CÔNG TY TNHH MTV LAND FOREST

Mã số thuế: 6101250832

CÔNG TY TNHH MTV LAN Ý NGỌC

Mã số thuế: 0312585192

CÔNG TY TNHH MTV LAN VIỆT

Mã số thuế: 2700844683

CÔNG TY TNHH MTV LAN VIỆT LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900772905

CÔNG TY TNHH MTV LAN THÁI LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900748564

CÔNG TY TNHH MTV LAN SƠN

Mã số thuế: 0401368714

CÔNG TY TNHH MTV LAN SƠN

Mã số thuế: 0107660249

CÔNG TY TNHH MTV LAN SƠN LS

Mã số thuế: 4900803776

CÔNG TY TNHH MTV LAN QUỲNH

Mã số thuế: 0801292611

CÔNG TY TNHH MTV LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2802848870

CÔNG TY TNHH MTV LAN NGOẠI ĐL

Mã số thuế: 2802836307

CÔNG TY TNHH MTV LAN LAN NGUYỄN

Mã số thuế: 0401817663

CÔNG TY TNHH MTV LAN HỒNG

Mã số thuế: 0801319951

CÔNG TY TNHH MTV LAN HƯƠNG BÌNH TÂN

Mã số thuế: 1501112179

CÔNG TY TNHH MTV LAN HƯNG

Mã số thuế: 0312157662

CÔNG TY TNHH MTV LAN HOA

Mã số thuế: 3001731086

CÔNG TY TNHH MTV LAN HOA HIẾU

Mã số thuế: 1501025889

CÔNG TY TNHH MTV LAN DƯƠNG

Mã số thuế: 0315319110

CÔNG TY TNHH MTV LAN CÚC

Mã số thuế: 1101947663

CÔNG TY TNHH MTV LAN BÁCH THẢO

Mã số thuế: 3603721092

CÔNG TY TNHH MTV LAN ANH

Mã số thuế: 5701872671

Tìm thông tin Doanh nghiệp