Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng nhà không để ở4102
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn gạo4631
8Bán buôn thực phẩm4632
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Vận tải hành khách đường bộ khác4932
11Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HẠNH THÀNH, Mã số thuế: 6001691086, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 2, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Quang Thành

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HẠT CÀ PHÊ NHỎ

Mã số thuế: 0106589233

CÔNG TY TNHH HẠT CHÂU

Mã số thuế: 4401082825

CÔNG TY TNHH HẠT BỤI VÀNG

Mã số thuế: 0311730464

CÔNG TY TNHH HẠT AMIGO

Mã số thuế: 0313768801

CÔNG TY TNHH HẠP LỆ

Mã số thuế: 0314529637

CÔNG TY TNHH HẠO VY THÁI NGÂN

Mã số thuế: 1702202577

CÔNG TY TNHH HẠO TRÌNH

Mã số thuế: 0314197276

CÔNG TY TNHH HẠO THẮNG

Mã số thuế: 1101925109

CÔNG TY TNHH HẠO THẦN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300983643

CÔNG TY TNHH HẠO THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 3702795183

CÔNG TY TNHH HẠO TEK

Mã số thuế: 0316023564

CÔNG TY TNHH HẠO SƠN

Mã số thuế: 6001679804

CÔNG TY TNHH HẠO PHÚC

Mã số thuế: 0315692509

CÔNG TY TNHH HẠO NGUYÊN

Mã số thuế: 0105019167

CÔNG TY TNHH HẠO NAM

Mã số thuế: 2901823556

CÔNG TY TNHH HẠO NAM GROUP

Mã số thuế: 0316383253

CÔNG TY TNHH HẠO MINH

Mã số thuế: 0312522724

CÔNG TY TNHH HẠO LÂM

Mã số thuế: 3002154057

CÔNG TY TNHH HẠO KHANG MỚI

Mã số thuế: 0314283729

CÔNG TY TNHH HẠO DI THIÊN

Mã số thuế: 3702860107

CÔNG TY TNHH HẠNH ĐỨC SOLAR

Mã số thuế: 3702901730

CÔNG TY TNHH HẠNH ĐẠT HƯNG

Mã số thuế: 2300768678

CÔNG TY TNHH HẠNH ĐÌNH

Mã số thuế: 0401328870

CÔNG TY TNHH HẠNH ĐÀI

Mã số thuế: 4101393146

CÔNG TY TNHH HẠNH Á

Mã số thuế: 5702043973

CÔNG TY TNHH HẠNH XUÂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315436142

CÔNG TY TNHH HẠNH VƯƠNG

Mã số thuế: 4201720598

CÔNG TY TNHH HẠNH VÂN CAO BẰNG

Mã số thuế: 4800425496

CÔNG TY TNHH HẠNH TƯỜNG

Mã số thuế: 2801675047

CÔNG TY TNHH HẠNH TÔ

Mã số thuế: 5901144292

CÔNG TY TNHH HẠNH TÍN PHÁT

Mã số thuế: 2802459546

CÔNG TY TNHH HẠNH TÂN PHÚ

Mã số thuế: 0315901833

CÔNG TY TNHH HẠNH TUẤN

Mã số thuế: 3800705413

CÔNG TY TNHH HẠNH TUẤN

Mã số thuế: 3800705413-001

CÔNG TY TNHH HẠNH TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 0315664967

CÔNG TY TNHH HẠNH TUYẾN

Mã số thuế: 2901865563

CÔNG TY TNHH HẠNH TRỊNH

Mã số thuế: 0316447186

CÔNG TY TNHH HẠNH TRÚC LẠC

Mã số thuế: 0107676263

CÔNG TY TNHH HẠNH TRUNG

Mã số thuế: 0201908680

CÔNG TY TNHH HẠNH THỨC

Mã số thuế: 2901494887

CÔNG TY TNHH HẠNH THỦY

Mã số thuế: 0600735327

CÔNG TY TNHH HẠNH THẮNG

Mã số thuế: 2200522649

CÔNG TY TNHH HẠNH THẢO

Mã số thuế: 0309892789

CÔNG TY TNHH HẠNH THƯƠNG

Mã số thuế: 0312558209

CÔNG TY TNHH HẠNH THƠ

Mã số thuế: 0310065670

CÔNG TY TNHH HẠNH THƠM

Mã số thuế: 1001008532

CÔNG TY TNHH HẠNH THÔNG PHƯỚC

Mã số thuế: 0313873436

Tìm thông tin Doanh nghiệp