Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Hoạt động cấp tín dụng khác6492
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Bán mô tô, xe máy4541
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NGỌC LONG, Mã số thuế: 6001684498, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 64 đường Hùng Vương, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Mai Ngọc Thắng, Số điện thoại: 0985222777, Địa chỉ: Số 64 đường Hùng Vương, Thị Trấn Krông Năng, Huyện Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động cấp tín dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ ĐỨC THỌ

Mã số thuế: 3901248107

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ ĐỨC HOAN

Mã số thuế: 0314333151

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0314529482

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 0314508651

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ ĐĂNG QUANG

Mã số thuế: 0316255212

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ XANH

Mã số thuế: 3702732553

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VẠN THÔNG

Mã số thuế: 0315795617

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VẠN QUÂN

Mã số thuế: 0313130776

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VŨ DUY

Mã số thuế: 0315839279

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 0314561817

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VIỆT THĂNG

Mã số thuế: 0315821842

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ VIỆT ANH

Mã số thuế: 0313888390

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TƯ TRANG

Mã số thuế: 3702854689

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TÂM PHÁT

Mã số thuế: 3702660820

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TÁM SÁU

Mã số thuế: 0315360630

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TUỆ SAN

Mã số thuế: 3702717530

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TUẤN HOA

Mã số thuế: 2901885471

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TRƯỜNG

Mã số thuế: 3603598346

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TOÀN CẦU

Mã số thuế: 3702650389

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0312104124

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ THÚY NGA

Mã số thuế: 3702651223

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 3702681267

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ THIÊN TRANG

Mã số thuế: 2901838626

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ THANH VÂN

Mã số thuế: 0313171860

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ THANH BÌNH

Mã số thuế: 3702839994

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ SỐ 8

Mã số thuế: 0315844695

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ SVT

Mã số thuế: 3702652562

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ QUỲNH ANH

Mã số thuế: 0312735592

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ QUỐC HUY

Mã số thuế: 0315682363

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 3702622039

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NHẬT PHÁT

Mã số thuế: 3702832396

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NHẬT DUY

Mã số thuế: 2901909563

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NHẤT TÍN

Mã số thuế: 0311858418

CÔNG TY TNHH CẦM ĐỒ NHƯ ĐẠT

Mã số thuế: 0310553438

Tìm thông tin Doanh nghiệp