Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Bán buôn tổng hợp4690
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
10Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
11Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
12Lắp đặt hệ thống điện4321
13Chuẩn bị mặt bằng4312
14Xây dựng công trình đường bộ4212
15Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
16Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
17Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
18Xây dựng công trình công ích khác4229
19Xây dựng công trình thủy4291
20Phá dỡ4311
21Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
22Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
23Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
24Xây dựng nhà không để ở4102
25Xây dựng công trình khai khoáng4292
26Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TM AN GIA PHÁT, Mã số thuế: 6001654133, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 13 Y ơn, Phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRƯƠNG HOÀNG AN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp