Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng công trình đường sắt4211
3Xây dựng công trình điện4221
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Vận tải hành khách đường bộ khác4932
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Dịch vụ liên quan đến in1812
12Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
13Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
14Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
15Lắp đặt hệ thống điện4321
16Chuẩn bị mặt bằng4312
17Xây dựng công trình đường bộ4212
18Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
19Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
20Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
21Xây dựng công trình công ích khác4229
22Xây dựng công trình thủy4291
23Phá dỡ4311
24Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
25Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
26Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
27Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
28Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
29Cho thuê xe có động cơ7710
30Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
31Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
32In ấn1811
33Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
34Xây dựng nhà không để ở4102
35Xây dựng công trình khai khoáng4292
36Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
37Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HỒNG KÔNG BAN MÊ (Tên nước ngoài: HONGKONG BANME LTD), Mã số thuế: 6001654126, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 44/1 Hồ Tùng Mậu, Phường Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ HỒNG CÔNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311699038

CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH SG

Mã số thuế: 1101849105

CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH MỚI

Mã số thuế: 3001463486

CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH HD

Mã số thuế: 0801225005

CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH FARMS

Mã số thuế: 5901156192

CÔNG TY TNHH HỒNG LĨNH BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702580290

CÔNG TY TNHH HỒNG LÝ ĐỊNH HƯNG

Mã số thuế: 2802921249

CÔNG TY TNHH HỒNG LÔ THANH THỦY

Mã số thuế: 2601040307

CÔNG TY TNHH HỒNG LÔ PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601026743

CÔNG TY TNHH HỒNG LÍNH HOLICO

Mã số thuế: 0105172983

CÔNG TY TNHH HỒNG LÊ VY

Mã số thuế: 5901034282

CÔNG TY TNHH HỒNG LÊ TH

Mã số thuế: 2802813130

CÔNG TY TNHH HỒNG LÊ PHÚC

Mã số thuế: 0310620966

CÔNG TY TNHH HỒNG LÊ GIA

Mã số thuế: 0314626447

CÔNG TY TNHH HỒNG LÊ 76

Mã số thuế: 2802813902

CÔNG TY TNHH HỒNG LÂN

Mã số thuế: 0313685464

CÔNG TY TNHH HỒNG LÂN PHÁT

Mã số thuế: 0401775269

CÔNG TY TNHH HỒNG LÂM THIÊN

Mã số thuế: 1101943556

CÔNG TY TNHH HỒNG LÂM PACKING

Mã số thuế: 0801187060

CÔNG TY TNHH HỒNG LÂM NGỌC

Mã số thuế: 4201370431

CÔNG TY TNHH HỒNG LUẬN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900641980

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG

Mã số thuế: 1601316070

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502374438

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702534512

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG THỊNH

Mã số thuế: 0309723170

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG QN

Mã số thuế: 5702033580

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG PHÁT

Mã số thuế: 3603802471

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG MĂNG ĐEN

Mã số thuế: 6101264521

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG LÀO CAI

Mã số thuế: 5300614070

CÔNG TY TNHH HỒNG LONG - MINH PHÚ

Mã số thuế: 0316090987

CÔNG TY TNHH HỒNG LOAN THỊNH

Mã số thuế: 3603705037

CÔNG TY TNHH HỒNG LOAN THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601289785

CÔNG TY TNHH HỒNG LIỆU

Mã số thuế: 2802584089

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN TÂM

Mã số thuế: 0106080206

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN TV

Mã số thuế: 2100645238

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN QUẢNG NINH

Mã số thuế: 5701430747

CÔNG TY TNHH HỒNG LIÊN 789

Mã số thuế: 5400471034

CÔNG TY TNHH HỒNG LINH LÊ 236

Mã số thuế: 2802505425

CÔNG TY TNHH HỒNG LAN LỘC ĐỨC

Mã số thuế: 5801220567

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM NGỌC VIỆT

Mã số thuế: 0312896046

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 3001677505

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM HƯƠNG

Mã số thuế: 0106563147

CÔNG TY TNHH HỒNG LAM BẮC NINH

Mã số thuế: 2300999883

CÔNG TY TNHH HỒNG LA HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002122312

CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ

Mã số thuế: 5800894348

CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ MINH

Mã số thuế: 0312212786

CÔNG TY TNHH HỒNG KỲ DUYÊN

Mã số thuế: 0310770672

CÔNG TY TNHH HỒNG KÝ 3

Mã số thuế: 1801156794

CÔNG TY TNHH HỒNG KÔNG PUB

Mã số thuế: 1702204655

Tìm thông tin Doanh nghiệp