Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng công trình đường sắt42101
3Xây dựng công trình đường bộ42102
4Xây dựng công trình công ích42200
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Phá dỡ43110
7Chuẩn bị mặt bằng43120
8Lắp đặt hệ thống điện43210
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
11Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
13Hoàn thiện công trình xây dựng43300
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
17Bán buôn xi măng46632
18Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
19Bán buôn kính xây dựng46634
20Bán buôn sơn, vécni46635
21Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
22Bán buôn đồ ngũ kim46637
23Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Sao Kim (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Xây Dựng Sao Kim), Mã số thuế: 6001608634, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 52, tỉnh lộ 5, thôn 1, Xã Cuôr Knia, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Nhân

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN VÕ

Mã số thuế: 0315892233

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN NGÂN

Mã số thuế: 0314871294

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314936304

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN CHIẾN

Mã số thuế: 2400827944

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SĐ

Mã số thuế: 2001349541

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÁU TIỀN

Mã số thuế: 0314948229

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÁNG TẠO

Mã số thuế: 0109575493

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SUMAD

Mã số thuế: 2802803781

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SU-VINA

Mã số thuế: 0108105953

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG STECH

Mã số thuế: 0108191335

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SOONGCONS

Mã số thuế: 0401930669

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG ĐỨC

Mã số thuế: 0315185442

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG MÃ

Mã số thuế: 4201783446

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG HẢI

Mã số thuế: 2600989942

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG HÀNH

Mã số thuế: 0315223264

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG ANH HQ

Mã số thuế: 0108376329

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SONG AN

Mã số thuế: 3702824557

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SNC

Mã số thuế: 0314843843

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SLT

Mã số thuế: 6001595897

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SGC

Mã số thuế: 0108219157

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SEONGUN

Mã số thuế: 1801596428

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SENVIA

Mã số thuế: 0314920431

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SENTACONS

Mã số thuế: 4001231695

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SBUILD

Mã số thuế: 0108946709

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SASHOME

Mã số thuế: 0316654792

Tìm thông tin Doanh nghiệp