Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PHẠM THỊ TÍNH, Mã số thuế: 6001581541, được thành lập ngày 21/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 252 Phan Chu Trinh, Phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Tính

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHẠM THỊ VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 0105311450

PHẠM THỊ VIỆT HÀ

Mã số thuế: 8027302059

PHẠM THỊ VIỆT HÀ

Mã số thuế: 0104785786

PHẠM THỊ VIỆT ANH

Mã số thuế: 0109578670

PHẠM THỊ VIỄN

Mã số thuế: 5600233502

PHẠM THỊ VIÊN (77A-091.01)

Mã số thuế: 4401085174

PHẠM THỊ VINH

Mã số thuế: 5600230773

PHẠM THỊ VINH

Mã số thuế: 3801119193

PHẠM THỊ VINH

Mã số thuế: 0310249519

PHẠM THỊ UYÊN

Mã số thuế: 0109631596

PHẠM THỊ UYÊN

Mã số thuế: 0108680713

PHẠM THỊ UYÊN

Mã số thuế: 0107558608

PHẠM THỊ UYÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0401633507

PHẠM THỊ TỰA

Mã số thuế: 5800925444

PHẠM THỊ TỪ (KHAI THAY)

Mã số thuế: 3002225195

PHẠM THỊ TỐ UYÊN

Mã số thuế: 8314039203

PHẠM THỊ TỐ UYÊN

Mã số thuế: 0300104497

PHẠM THỊ TỐ OANH

Mã số thuế: 2902102684

PHẠM THỊ TỐ NHƯ

Mã số thuế: 3603108432

PHẠM THỊ TỐ NHƯ

Mã số thuế: 0309817541

PHẠM THỊ TỐ NGA

Mã số thuế: 0401598436

PHẠM THỊ TỐ LOAN

Mã số thuế: 0311046127

PHẠM THỊ TẰM

Mã số thuế: 0601093778

PHẠM THỊ TẦN

Mã số thuế: 5600231135

PHẠM THỊ TẤN HỒNG

Mã số thuế: 0311444576

PHẠM THỊ TẤM

Mã số thuế: 3702905502

PHẠM THỊ TƯỜNG VÂN

Mã số thuế: 0106720199

PHẠM THỊ TƯỜNG VY

Mã số thuế: 4101590553

PHẠM THỊ TƯỜNG VY

Mã số thuế: 0316291651

PHẠM THỊ TƯỜNG VY (TỨC: VI)

Mã số thuế: 4201918478

PHẠM THỊ TƯỜNG VI

Mã số thuế: 0316862224

PHẠM THỊ TƯỚC

Mã số thuế: 8060768506

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 3603765854

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0801182263

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0316922064

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0109696762

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0109599511

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0109150927

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0107541499

PHẠM THỊ TƯƠI

Mã số thuế: 0105981215

PHẠM THỊ TƯ

Mã số thuế: 0310256322

PHẠM THỊ TƠ

Mã số thuế: 0104431498

PHẠM THỊ TĨNH

Mã số thuế: 0316507910

PHẠM THỊ TÚ

Mã số thuế: 0600684859

PHẠM THỊ TÚ

Mã số thuế: 0104591780

PHẠM THỊ TÚ UYÊN

Mã số thuế: 0316795659

PHẠM THỊ TÚ QUYÊN

Mã số thuế: 0313587957

PHẠM THỊ TÚ ANH

Mã số thuế: 6001060570

PHẠM THỊ TÚ ANH

Mã số thuế: 0311396996

PHẠM THỊ TÙNG

Mã số thuế: 8680223534

Tìm thông tin Doanh nghiệp