Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MINH TÂN ĐẠT, Mã số thuế: 6001579983, được thành lập ngày 03/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 12, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà THÁI XUÂN QUANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ PHONG

Mã số thuế: 4101258348

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ NHƠN

Mã số thuế: 1301065725

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ LỢI

Mã số thuế: 4101419394

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ LỘC

Mã số thuế: 1101707580

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ HẢI

Mã số thuế: 3301625787

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ HƯNG

Mã số thuế: 1602085475

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ HƯNG

Mã số thuế: 1301099499

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ HÒA

Mã số thuế: 4101079839

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ HÒA

Mã số thuế: 1201566742

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ CẨM

Mã số thuế: 2100631210

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ CÁT

Mã số thuế: 4101288906

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ AN

Mã số thuế: 1402084379

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỸ AN

Mã số thuế: 1301061696

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỘC SƠN

Mã số thuế: 2400883226

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỘC FARM

Mã số thuế: 2301162061

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MỎ BA

Mã số thuế: 4601331684

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MẠC HẠ

Mã số thuế: 0700841960

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MÙA VÀNG

Mã số thuế: 6300320724

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MÉ PU

Mã số thuế: 3400898249

Tìm thông tin Doanh nghiệp