Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Cho thuê xe có động cơ7710
8Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
9Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
10Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
11Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch01630
12Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU TOÀN THỊNH PHÁT, Mã số thuế: 6001571215, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM VĂN HẢI, Số điện thoại: 0868557979, Địa chỉ: Thôn 10, Xã Ea Kiết, Huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TN ÁNH NGỌC

Mã số thuế: 3701759721

DOANH NGHIỆP TN ÁNH HỒNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901525736

DOANH NGHIỆP TN ÁNH HIÊN

Mã số thuế: 2901236565

DOANH NGHIỆP TN ÁNH CAO

Mã số thuế: 4700244143

DOANH NGHIỆP TN ÁI PHƯƠNG

Mã số thuế: 1401354946

DOANH NGHIỆP TN ÁI LIÊN

Mã số thuế: 2100619196

DOANH NGHIỆP TN Á CHÂU MŨI NÉ

Mã số thuế: 3401057471

DOANH NGHIỆP TN ZENIUM

Mã số thuế: 3401130668

DOANH NGHIỆP TN YẾN VINH HOA

Mã số thuế: 1401977940

DOANH NGHIỆP TN YẾN TUẤN

Mã số thuế: 0600803400

DOANH NGHIỆP TN YẾN TRÂM

Mã số thuế: 2901378168

DOANH NGHIỆP TN YẾN THU CM

Mã số thuế: 2001108994

DOANH NGHIỆP TN YẾN SÀO ANH THƯ

Mã số thuế: 1602102025

DOANH NGHIỆP TN YẾN NHẬT

Mã số thuế: 2400530453

DOANH NGHIỆP TN YẾN LƯU

Mã số thuế: 3001354085

DOANH NGHIỆP TN YẾN LINH PHÁT

Mã số thuế: 3002063547

DOANH NGHIỆP TN YẾN CHÂU

Mã số thuế: 4400760002

DOANH NGHIỆP TN YÊN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1601562100

DOANH NGHIỆP TN YÊN MINH

Mã số thuế: 3001623651

DOANH NGHIỆP TN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5801001692

DOANH NGHIỆP TN YA LỘC

Mã số thuế: 4000924471

DOANH NGHIỆP TN Y HỒNG NGA

Mã số thuế: 4400849941

DOANH NGHIỆP TN XẺO MÔN

Mã số thuế: 1601841369

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU VĂN ÚT

Mã số thuế: 2001294395

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU VÂN NAM

Mã số thuế: 6400331889

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU VINH ÂU

Mã số thuế: 2901908425

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU TÔ GIA

Mã số thuế: 2000987527

Tìm thông tin Doanh nghiệp