Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
5Dịch vụ ăn uống khác56290
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA NHI, Mã số thuế: 6001571159, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 81 đường Nguyễn Trãi, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Thông tin liên hệ: Ông/Bà MAI XUÂN THU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIANG VŨ

Mã số thuế: 2802804182

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIANG VÂN

Mã số thuế: 2400907357

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIANG TÂY

Mã số thuế: 2500638764

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIANG NINH

Mã số thuế: 2400740362

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIANG GIA

Mã số thuế: 3702680023

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIANG BIÊN

Mã số thuế: 0108305141

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAI VIỆT

Mã số thuế: 0313593421

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 4201307630

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA ĐÌNH Q.T

Mã số thuế: 2901733863

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA VĨNH

Mã số thuế: 0311261195

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA VINH

Mã số thuế: 0313069578

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA TRẦN

Mã số thuế: 0314558490

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA THỊNH

Mã số thuế: 0106015535

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA THƠ

Mã số thuế: 0106325015

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA THÁI

Mã số thuế: 0107761582

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA THÀNH

Mã số thuế: 0104877317

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA THÀNH

Mã số thuế: 0104103636

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA PHÚC

Mã số thuế: 0312547888

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIA PHONG

Mã số thuế: 0107462670

Tìm thông tin Doanh nghiệp