Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến và bảo quản rau quả1030
2Chế biến và đóng hộp rau quả10301
3Chế biến và bảo quản rau quả khác10309
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
6Bán buôn gạo46310
7Bán buôn thực phẩm4632
8Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
9Bán buôn thủy sản46322
10Bán buôn rau, quả46323
11Bán buôn cà phê46324
12Bán buôn chè46325
13Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
14Bán buôn hoa và cây46202
15Bán buôn động vật sống46203
16Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
17Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
18Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
19Bán buôn cao su46694
20Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
21Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
22Bán buôn thực phẩm khác46329
23Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
24Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
25Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
26Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
27Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
28Bán buôn tổng hợp46900
29Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
30Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
31Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
32Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
33Hoạt động thú y75000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa Dương Gia Lai, Mã số thuế: 5901163619, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Làng Kláh 2, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Thái Luật Công

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÒA UY

Mã số thuế: 3702658187

Tìm thông tin Doanh nghiệp