Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng cây hàng năm khác0119
3Trồng cây ăn quả0121
4Trồng cây lấy quả chứa dầu0122
5Trồng cây điều0123
6Trồng cây hồ tiêu0124
7Trồng cây cao su0125
8Trồng cây cà phê0126
9Trồng cây chè0127
10Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
11Trồng cây lâu năm khác0129
12Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
13Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
14Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
15Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
16Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
17Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện2710
18Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
19Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
20Sửa chữa thiết bị điện3314
21Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
22Sản xuất điện3511
23Truyền tải và phân phối điện3512
24Xây dựng nhà để ở4101
25Xây dựng nhà không để ở4102
26Xây dựng công trình đường bộ4212
27Xây dựng công trình điện4221
28Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
29Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
30Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
31Lắp đặt hệ thống điện4321
32Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
33Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
34Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
35Hoạt động tư vấn quản lý7020
36Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
37Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
38Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BTH (Tên nước ngoài: BTH INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 5901157647, được thành lập ngày 27/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố 4, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN DANH BẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp