Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính2620
2Sản xuất thiết bị truyền thông2630
3Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2640
4Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển2651
5Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học2670
6Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện2710
7Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác2732
8Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại2733
9Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng2740
10Sản xuất đồ điện dân dụng2750
11Sản xuất điện3511
12Truyền tải và phân phối điện3512
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
15Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
17Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLCANO, Mã số thuế: 5901145521, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Làng Khớp, Xã Iagrăng, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đoàn Huy Mạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN SONG ANH TÍN

Mã số thuế: 0401349013

CÔNG TY CỔ PHẦN SONG AN THỊNH

Mã số thuế: 0401459979

CÔNG TY CỔ PHẦN SONE

Mã số thuế: 0312853148

CÔNG TY CỔ PHẦN SONCA TECH

Mã số thuế: 0316551719

CÔNG TY CỔ PHẦN SONA

Mã số thuế: 0105853164

CÔNG TY CỔ PHẦN SONAT

Mã số thuế: 0109231559

CÔNG TY CỔ PHẦN SONATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107412221

CÔNG TY CỔ PHẦN SONATA GLOBAL

Mã số thuế: 0109746075

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADT

Mã số thuế: 0314771966

CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH

Mã số thuế: 3603754186

CÔNG TY CỔ PHẦN SON GROUP

Mã số thuế: 0109013462

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOVI

Mã số thuế: 0401779633

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOVI

Mã số thuế: 0401761298

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOGI

Mã số thuế: 4201701764

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMOFARM CỬU LONG

Mã số thuế: 1501124777

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMIVA

Mã số thuế: 0107643162

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMIN

Mã số thuế: 0106932651

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMINCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107845828

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMINA

Mã số thuế: 0315085208

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMIG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104853299

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400351298

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMCHAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901057072

CÔNG TY CỔ PHẦN SOM TUM THAI

Mã số thuế: 0315847456

CÔNG TY CỔ PHẦN SOM TUM THAI (NTNN)

Mã số thuế: 0316084528

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLUTIONBANK

Mã số thuế: 0316855509

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLUS HOLDINGS

Mã số thuế: 5701967475

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLOTA

Mã số thuế: 0106805854

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLOMO

Mã số thuế: 0106995299

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLOMON

Mã số thuế: 0106486534

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLOHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106547466

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLITI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700819549

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLIS

Mã số thuế: 0315273258

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLISCHEM

Mã số thuế: 0312162327

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109236758

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLIDCON

Mã số thuế: 0107648481

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLID ENGINEER

Mã số thuế: 0109206104

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLICO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106768754

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLIC FOUNDATIONS

Mã số thuế: 1101802379

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLFCOM

Mã số thuế: 0312282712

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLEI

Mã số thuế: 0107580145

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLEIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109352835

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLEIL SOLUTION

Mã số thuế: 0109119620

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109309621

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLCAP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316068318

Tìm thông tin Doanh nghiệp