Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
8Xây dựng nhà để ở4101
9Phá dỡ4311
10Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
11Chuẩn bị mặt bằng4312
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
13Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu3099
14Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
15Xây dựng công trình đường bộ4212
16Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG THỊNH GIA LAI (Tên nước ngoài: HOANG HUNG THINH GIA LAI COMPANY LIMITID), Mã số thuế: 5901136809, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Trần Phú, thôn 4, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Thanh Liễu, Số điện thoại: 0352477349, Địa chỉ: Đường Trần Phú, thôn 4, Thị trấn Đak Đoa, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108044901

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI VINASTAR

Mã số thuế: 0900907993

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI TRẦN

Mã số thuế: 0313229849

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI TRÚC

Mã số thuế: 5801397980

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI TRUNG

Mã số thuế: 1301099361

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI TIỀN GIANG

Mã số thuế: 1201610649

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI THÀNH

Mã số thuế: 0106874199

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI THIÊN

Mã số thuế: 0401802392

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI THANH

Mã số thuế: 5801179647

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI STAR

Mã số thuế: 2802300629

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100981048

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI Q7

Mã số thuế: 0316303219

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI PHONG

Mã số thuế: 0314747681

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI NAM HD

Mã số thuế: 0801283416

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI MINH

Mã số thuế: 0102023157

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI LỢI

Mã số thuế: 2902043407

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801245603

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI LONG

Mã số thuế: 3602215431

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI LONG TÁM

Mã số thuế: 0312918596

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI LINH

Mã số thuế: 5701380359

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI KHANH

Mã số thuế: 0312019493

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI HƯNG NS

Mã số thuế: 2802489759

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI HOÀNG XÁ

Mã số thuế: 2600770646

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI HIẾU

Mã số thuế: 0402025124

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI GROUP

Mã số thuế: 0314506157

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI GIANG

Mã số thuế: 0313613727

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0600748291

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI BẮC NINH

Mã số thuế: 2301080147

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI AUTO

Mã số thuế: 5300765351

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI ART

Mã số thuế: 4201280989

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI 668

Mã số thuế: 2400861776

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI 2H91

Mã số thuế: 2802568908

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠO PHONG

Mã số thuế: 3603553842

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠNH PHÁT

Mã số thuế: 0315812157

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠNH NHÂN

Mã số thuế: 0401698374

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠNH NGUYÊN

Mã số thuế: 2901725527

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠC

Mã số thuế: 5800907156

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠC GIA

Mã số thuế: 0107835202

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG

Mã số thuế: 4101024780

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG XÂY DỰNG

Mã số thuế: 0316684518

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5801250547

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108307702

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯƠNG 86

Mã số thuế: 2802801209

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG VN

Mã số thuế: 3702487855

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG VETC

Mã số thuế: 0314082807

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 0106372199

CÔNG TY TNHH HOÀNG HƯNG THỊNH NGL

Mã số thuế: 5200867889

Tìm thông tin Doanh nghiệp