Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
2Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu9639
3Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
4Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
5Giáo dục thể thao và giải trí8551
6Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
7Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
8Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
9Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
10Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
11Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
12Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện8720

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LONG PHỤNG, Mã số thuế: 5901136534, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 67, Đường Lê Hồng Phong, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Số điện thoại: 0919130377, Địa chỉ: Số nhà 67, Đường Lê Hồng Phong, Thị Trấn Phú Hòa, Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp