Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
2Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC LÂM GIA LAI (Tên nước ngoài: CTY TNHH MTV NGỌC LÂM GL), Mã số thuế: 5901114072, được thành lập ngày 14/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 56 Quang Trung, Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ LIỄU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp