Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục tiểu học85200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG KHẢI, Mã số thuế: 5901088746, được thành lập ngày 30/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 3, Xã Hà Tam, Huyện ĐakPơ, Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ DU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục tiểu học.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRƯỜNG TIỂU HỌC TUYÊN BÌNH TÂY

Mã số thuế: 1101666253

TRƯỜNG TIỂU HỌC TUY AN

Mã số thuế: 3702615948

TRƯỜNG TIỂU HỌC TUA HAI

Mã số thuế: 3901233894

TRƯỜNG TIỂU HỌC TU LÝ

Mã số thuế: 5400461011

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT NGÃ SÁU

Mã số thuế: 6300286833

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300725013

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

Mã số thuế: 0312919649

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN BÌNH

Mã số thuế: 5900676914

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 4

Mã số thuế: 2000545818-036

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 3

Mã số thuế: 2000545818-052

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 2

Mã số thuế: 2000545818-059

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỚI 1

Mã số thuế: 2000545818-031

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỊ TÂM

Mã số thuế: 3200393057-021

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THỆ

Mã số thuế: 1701462854

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 2000269861-073

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUÝ CÁP

Mã số thuế: 5900677837

Tìm thông tin Doanh nghiệp