Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG GIA LAI, Mã số thuế: 5900235275-001, được thành lập ngày 28/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 17 Trần Hưng Đạo, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Tuấn Anh

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY

Mã số thuế: 0315791073

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU

Mã số thuế: 4900861619

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU

Mã số thuế: 3200596353

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Mã số thuế: 5100387215

TRUNG TÂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Mã số thuế: 2100190950-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp