Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
2Xây dựng nhà để ở4101
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
7Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Chuẩn bị mặt bằng4312
10Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
11Xây dựng công trình đường bộ4212
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
13Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Xây dựng công trình công ích khác4229
16Phá dỡ4311
17Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NGỌC LAN TUẤN ĐẠT, Mã số thuế: 5801471088, được thành lập ngày 17/09/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 8, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Thanh Lan

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313449604

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG THĂNG TW

Mã số thuế: 3603798602

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601539315

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG THIÊN

Mã số thuế: 0316307647

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG SƠN

Mã số thuế: 4001161769

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG RICE

Mã số thuế: 1602126146

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0312297275

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG PTC BẮC NINH

Mã số thuế: 2300749097

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG PHƯƠNG

Mã số thuế: 1001118214

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG PHI

Mã số thuế: 0314501871

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG NGUYỄN

Mã số thuế: 0315865208

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG LINH

Mã số thuế: 3603675576

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG HẰNG

Mã số thuế: 0313533951

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG GIANG

Mã số thuế: 0312762003

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG DƯƠNG

Mã số thuế: 0311830035

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG CHÂU

Mã số thuế: 0313415676

CÔNG TY TNHH NGỌC LONG BẮC NINH

Mã số thuế: 2300988352

CÔNG TY TNHH NGỌC LOAN SJC

Mã số thuế: 2300888460

CÔNG TY TNHH NGỌC LOAN BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 3401192424

CÔNG TY TNHH NGỌC LIỆP LÂM HÀ

Mã số thuế: 5801284715

CÔNG TY TNHH NGỌC LIỄU HOÀI ÂN

Mã số thuế: 4101562595

CÔNG TY TNHH NGỌC LIÊN

Mã số thuế: 3100578819

CÔNG TY TNHH NGỌC LIÊN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500447093

CÔNG TY TNHH NGỌC LIÊN NHI MY

Mã số thuế: 0314724500

CÔNG TY TNHH NGỌC LIÊN NAM

Mã số thuế: 0900878816

CÔNG TY TNHH NGỌC LIÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 0401625369

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TRÂN

Mã số thuế: 1401356277

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TRÀ

Mã số thuế: 0401963939

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH TELECOM

Mã số thuế: 2300768332

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH T & T

Mã số thuế: 5701662956

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH SƠN KON TUM

Mã số thuế: 6101179192

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH SÂM

Mã số thuế: 4001065208

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH QB

Mã số thuế: 3101070016

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH PT

Mã số thuế: 2600962179

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600809149

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH NHI

Mã số thuế: 0312349734

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH LAN

Mã số thuế: 0312262730

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH JSC

Mã số thuế: 0801253429

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106624784

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH HD

Mã số thuế: 0801164634

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH CHÂU

Mã số thuế: 4400844573

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801216447

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001699984

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH ANH

Mã số thuế: 0313474960

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH ANH THƯ

Mã số thuế: 4201897482

CÔNG TY TNHH NGỌC LINH - LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200072764

CÔNG TY TNHH NGỌC LAN

Mã số thuế: 1000976604

CÔNG TY TNHH NGỌC LAN VIÊN NÚI DINH

Mã số thuế: 3502410781

Tìm thông tin Doanh nghiệp