Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Đại lý du lịch7911
5Điều hành tua du lịch7912
6Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VNBN FARM, Mã số thuế: 5801463055, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 04, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRỌNG VẠN, Số điện thoại: 0971488688, Địa chỉ: Lô 04, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VNGO

Mã số thuế: 0313189917

CÔNG TY TNHH VNGLASS

Mã số thuế: 0312189583

CÔNG TY TNHH VNGIS

Mã số thuế: 0108484557

CÔNG TY TNHH VNGB

Mã số thuế: 0202012086

CÔNG TY TNHH VNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107752274

CÔNG TY TNHH VNG VIỄN ĐÔNG

Mã số thuế: 1101920118

CÔNG TY TNHH VNG TRAVEL

Mã số thuế: 4201834330

CÔNG TY TNHH VNG THĂNG LONG

Mã số thuế: 0106308700

CÔNG TY TNHH VNG ONLINE

Mã số thuế: 0106180708

CÔNG TY TNHH VNG LOGISTICS

Mã số thuế: 0314310884

CÔNG TY TNHH VNG DATA CENTER

Mã số thuế: 0316176017

CÔNG TY TNHH VNG DATA CENTER (NTNN)

Mã số thuế: 0316550659

CÔNG TY TNHH VNFT GROUP

Mã số thuế: 0316286725

CÔNG TY TNHH VNFLINT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105296548

CÔNG TY TNHH VNFLAVOR

Mã số thuế: 0313562871

CÔNG TY TNHH VNEXT

Mã số thuế: 0105459288

CÔNG TY TNHH VNEXIM

Mã số thuế: 2400855691

CÔNG TY TNHH VNEX FURNITURE

Mã số thuế: 3702589624

CÔNG TY TNHH VNEWAVE

Mã số thuế: 0108505599

CÔNG TY TNHH VNET TRẦN ANH

Mã số thuế: 4201735876

CÔNG TY TNHH VNEST

Mã số thuế: 4601558163

CÔNG TY TNHH VNER

Mã số thuế: 0316496472

CÔNG TY TNHH VNERGIES

Mã số thuế: 0312623761

CÔNG TY TNHH VNELECTRIC

Mã số thuế: 0105422601

CÔNG TY TNHH VNEK

Mã số thuế: 0310481198

CÔNG TY TNHH VNE HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107803708

CÔNG TY TNHH VNDRY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105848196

CÔNG TY TNHH VNDM

Mã số thuế: 0108531077

CÔNG TY TNHH VNDK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109087143

CÔNG TY TNHH VNDECON

Mã số thuế: 0314582133

CÔNG TY TNHH VNDCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106220982

CÔNG TY TNHH VNDC VENTURES VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109371274

CÔNG TY TNHH VND HOLDINGS

Mã số thuế: 0316403580

CÔNG TY TNHH VND CREDI

Mã số thuế: 0109693137

CÔNG TY TNHH VND CLOTHING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314429897

CÔNG TY TNHH VNCREATE

Mã số thuế: 0312656076

CÔNG TY TNHH VNCO

Mã số thuế: 3702536799

CÔNG TY TNHH VNCOVID

Mã số thuế: 0109170433

CÔNG TY TNHH VNCN LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109213895

CÔNG TY TNHH VNCHOCOLAT

Mã số thuế: 4300837477

CÔNG TY TNHH VNCATCO

Mã số thuế: 4201745271

CÔNG TY TNHH VNCAST

Mã số thuế: 0316116459

CÔNG TY TNHH VNC OFFICE

Mã số thuế: 0109566121

CÔNG TY TNHH VNC LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108802584

CÔNG TY TNHH VNC CONSULTANT

Mã số thuế: 0316341165

CÔNG TY TNHH VNC AUTOMATION

Mã số thuế: 3702714441

CÔNG TY TNHH VNBUILDING THĂNG LONG

Mã số thuế: 0105687703

CÔNG TY TNHH VNBT

Mã số thuế: 4300844611

CÔNG TY TNHH VNBOX VIETNAM

Mã số thuế: 0316443583

CÔNG TY TNHH VNBOOKS

Mã số thuế: 0108881480

Tìm thông tin Doanh nghiệp