Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Đại lý du lịch7911
3Điều hành tua du lịch7912
4Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
5Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
6Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SUSHI FARM, Mã số thuế: 5801463048, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 04, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ NHƯ BÁCH, Số điện thoại: 0914679379, Địa chỉ: Lô 04, Khu quy hoạch Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SUZUKA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0108429115

CÔNG TY TNHH SUZUKA (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0106610703

CÔNG TY TNHH SUZOO

Mã số thuế: 0313136168

CÔNG TY TNHH SUZHOU

Mã số thuế: 0313635199

CÔNG TY TNHH SUYONA

Mã số thuế: 0315909416

CÔNG TY TNHH SUY NGHI GALBI

Mã số thuế: 0107997789

CÔNG TY TNHH SUWON VIÊÊT NAM

Mã số thuế: 0108299603

CÔNG TY TNHH SUWON GALBI VINA

Mã số thuế: 0107838299

CÔNG TY TNHH SUWON BẮC NINH

Mã số thuế: 2301027739

CÔNG TY TNHH SUV

Mã số thuế: 0900918635

CÔNG TY TNHH SUVI

Mã số thuế: 0314925398

CÔNG TY TNHH SUVINA

Mã số thuế: 0104919574

CÔNG TY TNHH SUVIKO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106658913

CÔNG TY TNHH SUVICO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201315962

CÔNG TY TNHH SUVI BEAUTY

Mã số thuế: 0315257062

CÔNG TY TNHH SUVARNABHUMI

Mã số thuế: 0312162486

CÔNG TY TNHH SUVACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316771993

CÔNG TY TNHH SUUSOFT

Mã số thuế: 0108687123

CÔNG TY TNHH SUTEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108589662

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312618063

CÔNG TY TNHH SUTAY STAR

Mã số thuế: 0315727624

CÔNG TY TNHH SUTA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108847722

CÔNG TY TNHH SUT4MEN

Mã số thuế: 0313590893

CÔNG TY TNHH SUSU

Mã số thuế: 2400814575

CÔNG TY TNHH SUSUMI

Mã số thuế: 2600840607

CÔNG TY TNHH SUSUHAN

Mã số thuế: 2902018288

CÔNG TY TNHH SUSU-PETGROOMING

Mã số thuế: 0316574667

CÔNG TY TNHH SUSU VINA

Mã số thuế: 0106926263

CÔNG TY TNHH SUSRI

Mã số thuế: 1001118630

CÔNG TY TNHH SUSHI

Mã số thuế: 0312371578

CÔNG TY TNHH SUSHI-BUDDA

Mã số thuế: 4201903400

CÔNG TY TNHH SUSHI VINA

Mã số thuế: 2500649276

CÔNG TY TNHH SUSHI TRAIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314413103

CÔNG TY TNHH SUSHI SAMURAI

Mã số thuế: 4201625471

CÔNG TY TNHH SUSHI SAKURA

Mã số thuế: 4201708142

CÔNG TY TNHH SUSHI OSAKA

Mã số thuế: 3502357496

CÔNG TY TNHH SUSHI ONE

Mã số thuế: 0315841285

CÔNG TY TNHH SUSHI NHÍ

Mã số thuế: 0315239553

CÔNG TY TNHH SUSHI NET

Mã số thuế: 0314078310

CÔNG TY TNHH SUSHI MONSUTA

Mã số thuế: 0313844805

CÔNG TY TNHH SUSHI MARU

Mã số thuế: 2300928642

CÔNG TY TNHH SUSHI MANIA

Mã số thuế: 4201840479

CÔNG TY TNHH SUSHI GÕ

Mã số thuế: 0314600801

Tìm thông tin Doanh nghiệp