Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất điện3511
2Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
3Truyền tải và phân phối điện3512
4Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG XANH DI LINH, Mã số thuế: 5801454445, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Hiệp Thành 1, Xã Tam Bố, Huyện Di Linh, Lâm Đồng

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẬU ĐỨC MẾN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV NẮNG SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312504933

CÔNG TY TNHH MTV NẮNG NGỌC

Mã số thuế: 4900705835

CÔNG TY TNHH MTV NẮNG HỒNG MỚI

Mã số thuế: 2802809832

CÔNG TY TNHH MTV NẤM THẦN TÀI

Mã số thuế: 0401922280

CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC MIAQUA

Mã số thuế: 3901241327

CÔNG TY TNHH MTV NĐT NHƯ KHÔI

Mã số thuế: 3301688635

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG TIẾN

Mã số thuế: 3602328192

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG XANH

Mã số thuế: 4101528509

Tìm thông tin Doanh nghiệp